Faktisk.no:

NRK brukte ikke statsautoriserte tolker

Fagredaktør Knut Magnus Berge opplyser til Faktisk.no at tolkene NRK har benyttet for å oversette uttalelser fra Bashe Musse ikke er statsautoriserte.

– Ingen av de tre er statsautoriserte, noe som heller ikke er et krav for oversettere i NRK. Men én av dem er godkjent tolk av Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda, og har i mange år tolket for disse statlige oppdragsgiverne. Han er også utdannet tolk ved Universitetet i Oslo, skriver Berge.

I følge Bergen ønsker ønsker ikke tolkene å bli navngitt, og at NRK etterkommee dette ønsket.

Samtlige statsautoriserte tolker uttrykker spørsmål rundt NRK tolkenes kvalifikasjoner.

Videre konkluderer Faktisk.no slik: 

“Gjennomgangen viser at uttalelsen til Musse kan tolkes på flere måter, særlig gjelder det hvis man ser en større del av intervjuet i sammenheng. Flere av de statsautoriserte tolkene går god for NRKs oversettelse ord for ord, men sier samtidig at uttalelsen må vurderes i en større sammenheng – en kontekst.”

“De er derfor skeptiske til NRKs påstand om at Musse i det somaliske intervjuet sier at han ikke tror på at mishandling forekommer. Uttalelsen kan også tolkes som at han sier slik mishandling ikke er til å tro.”

Les hele saken i Faktisk.no.