Forskere roser inkluderingsprosjekt i Oslo

«Er det plass for meg?» Nå har minoritetsungdom og ungdom med spesielle behov en plass de hører til i mylderet av fritidstilbud
Foto: Elin Bernatek
Forskere roser det kunstfaglige inkluderingsprosjektet «Er det plass for meg?» på X-Ray Ungdomskulturhus i Oslo. Et eksempel på vellykket inkludering, ifølge forskerne.

Inkluderingsprosjektet «Er det plass for meg?» tilbyr et kunst- og fritidstilbud til ungdom med spesielle behov som trenger individuell tilrettelegging. Denne gruppen faller ofte utenfor øvrige aktivitetstilbud for sin målgruppe, og prosjektet har derfor fokusert på å løfte frem, utvikle og ivareta kunstfaglig utvikling for disse ungdommene, ifølge en pressemelding fra NTNU.

Forskere fra NTNU har evaluert Oslo-prosjektet og konkluderer med at prosjektet yter et svært viktig bidrag, både samfunnsmessig og for den individuelle deltakers hverdagsliv.

– Inkludering, likestilling og deltakelse er uttalte mål, enten vi snakker om ungdom generelt, ungdom med funksjonsnedsettelser eller ungdom med minoritetsbakgrunn. I et slikt lys representerer prosjektet «Er det plass for meg?» et viktig samfunnsbidrag, påpeker Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.

Fokus på utvikling og ressursbygging
Prosjektet er tverrfaglig og fokuserer på det pedagogiske, det vernepleierfaglige og på det barne- og ungdomsfaglige, så vel som på det kunstfaglige. Professor Berg presiserer at tanken bak prosjektet er at man gjennom kunstfaglig utvikling skal synliggjøre den utvalgte ungdomsgruppen og realisere deres resurser.

– I tillegg til en generell samfunnsmessig oppvåkning, ser vi også et klart behov for bevisstgjøring av aktive kunstnere om at det fins kunstnere med nedsatt funksjonsevne. Spørsmålet blir derfor: Hvordan jobbes det med å fremme talentene? Finness det en plass i samfunnets eksisterende kulturkanaler? Hvordan jobbes det for å fremme og utvikle disse talentene, og hvilke arenaer skal de gis en plass?, skriver Berg i evalueringen fra NTNU.

Fakta

  • Grünerløkka bydel opprettet X-Ray Ungdomskulturhus i 1994 med støtte fra barne- og familiedepartementet
  • Målet er å gi ungdom et sted hvor de kan utvikle sine kunstneriske interesser gjennom ulike aktiviteter
  • Den største målgruppen er ungdom mellom 13 – 25 år