Humanistleder fortsetter som leder for trossamfunnssamarbeid

STLs medlemmer har gitt ny tillit til HEF-generalsekretær Trond Enger som leder i samarbeidsrådet.
Foto: Human-Etisk Forbund
Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, ble mandag gjenvalgt som leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
0Shares

STL består av 15 medlemsorganisasjoner som representerer muslimer, buddhister, jøder, sikher, bahai´er, hinduer, holister, humanister og forskjellige kristne kirkesamfunn i Norge.

Samarbeidsrådet arrangerer blant annet dialogmøter og andre seminarer for å fremme forståelse og samhold på tvers av tro og livssyn. I september arrangerte de for første gang en mangfoldsfest hvor representanter fra de ulike tros- og livssynssamfunnene bød på mat, sang og dans fra sine kulturer.

– Det er mange måter å være norsk på og vi i STL representerer en stor del av det mangfoldet. Vi jobber for dialog på tvers av religioner og livssyn, og for at våre myndigheter tilpasser seg mangfoldet i samfunnet vårt. Jeg er stolt og takknemlig for at de ulike tros- og livssynsamfunnene gir meg tillit til å lede vårt samarbeid i to nye år, sier den gjenvalgte STL-lederen Trond Enger.

Les om STLs mangfoldsfest her: Mangfoldsfest i Tønsberg: – Vi er uenige, men vi stiller opp for hverandre

Inkluderende samtaler om kjønn- og seksualitetsmangfold

Nylig ble STL tilkjent en viktig rolle i regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Skeive i religiøse samfunn er en prioritert gruppe i planen. Mye av ansvaret for å gjennomføre tiltakene for denne gruppa er lagt til STL.

– Vi skal legge til rette for dialog og inkluderende samtaler, både oss imellom og mot andre miljøer i samfunnet, som de skeive miljøene. Dette er viktig for å forebygge all form for diskriminering og potensielle konflikter, sier Enger.

Dialog og likestilling

Den gjenvalgte lederen er til daglig også generalsekretær i Human-Etisk Forbund, som i sin tid var med på å grunnlegge STL. Han forteller at det ikke alltid er enighet mellom alle i rådet, men at det heller ikke er meningen.

– For meg er det viktig med gjensidig respekt og forståelse på tvers av religioner og livssyn. Det er klart det kan oppstå uenigheter når vi møtes for dialogarbeid, men da hjelper vi hverandre med å tilstrebe saklig og konstruktiv argumentasjon og lytte til hverandre.