Vil innlosjere migranter i brakkebygg og lektere

Storbritannias statsminister Rishi Sunak vil ha ned regningen for å huse migranter på hoteller.
Foto: Chris McAndrew
Den britiske regjeringen kommer med et nytt, kontroversielt forslag for å demme opp for ulovlig innvandring: Brakkebygg og lektere som husrom for asylsøkere.
0Shares

Britiske myndigheter har i lengre tid arbeidet med å stramme kraftig inn i asylpolitikken. Målet er blant annet å få slutt på at migranter krysser Den engelske kanal uten tillatelse. Regjeringen vil nekte alle migranter som kommer ulovlig til landet, retten til å søke asyl og varig bosetting. Det er et meget kontroversielt forslag, som blant andre Europarådet advarer mot.

Nå vil statsminister Rishi Sunak også ha ned regningen for å huse migranter, som til nå stort sett har blitt innlosjert på hoteller.

– Kostnadene ved å bruke hoteller er ikke økonomisk bærekraftig, sa Sunak på det ukentlige statsrådsmøtet før påske.

Immigrasjonsminister Robert Jenrick opplyste at regjeringen nå vurderer rimeligere alternativer, som å gjenbruke nedlagte brakkebygninger og andre transportable bygg ved to tidligere Roya Air Force-baser sørøst og øst i England.

– Royal Air Force-kasernene vil gi grunnleggende og funksjonell innkvartering for opptil 3.700 asylsøkere, sier han.

Regjeringen undersøker også muligheten for å innkvartere migranter i fartøyer som ferger og lektere, og understreker at alle disse tiltakene til sammen kan redusere utgiftene til innlosjering av migranter med 2,3 milliarder pund (drøye 29 milliarder kroner) i året.
Mener hotell blir et trekkplaster

Jenrick understreker at utgiftene til å innkvartere migranter på hoteller går ut over lokalsamfunnenes budsjetter og svekker de offentlige tjenestene for britene.

– Vi må ikke la hensynet til illegale immigranters levevilkår gå ut over det britiske folks levevilkår. Innkvarteringen av migranter bør dekke deres livsnødvendige behov og ingenting mer, vi kan ikke risikere at landet vårt blir en magnet for millioner av mennesker som søker bedre økonomiske utsikter, understreket Jenrick.

Bruk av ferger og lektere kan ta noe tid å få på plass fordi disse må kjøpes inn, men visestatsminister Dominic Raab sier at lektere er et av alternativene.

Raab mener at migrantenes håp om å få bo på hotell er et «perverst insentiv» for å foreta den farlige reisen over kanalen.

Møter motstand

Veldedige organisasjoner stempler en slik type innlosjering som grovt utilstrekkelig.

Den britiske organisasjonen The Refugee Council, som jobber med flyktninger og asylsøkere, sier de er dypt bekymret over planene.

– Slike steder er helt uegnede for å huse sårbare menn, kvinner og barn som har kommet til landet vårt på jakt etter trygghet, sier sjefen for organisasjonen, Enver Solomon.

– Vi må sikre at mennesker som flykter fra krig, konflikt og forfølgelse kan få tilgang til trygge, verdige og passende innkvarteringer mens de er i det britiske asylsystemet, understreker han.

Amnesty Internationals Steve Valdez-Symonds legger vekt på at asylsøkere skal behandles med grunnleggende menneskelig verdighet, noe lektere eller andre grovt utilstrekkelige og uisolerte boliger ikke vil gi dem.

Bryter internasjonale forpliktelser

Forslaget innebærer blant annet at innenriksdepartementet får en «plikt til å avvise» de som ankommer Storbritannia uten lovlig innreise. Dette prinsippet er ment å trumfe retten til å søke asyl.

Europarådet, som overvåker menneskerettssituasjonen i Europa, mener at det britiske lovforslaget skaper klare og direkte spenninger med veletablerte og grunnleggende menneskerettighetsstandarder.