Økning i statsstøtten til Utrop

Aavisen Utrop får økning i driftstilskuddet.
Utrop kommer heldig ut i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Takknemlig: Majoran Vivekananthan, ansvarlig redaktør i Utrop.
Foto : Ram Gupta
Utrop får tildelt 1 million kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette er en fordobling av tidligere mottatt støtte til avisen.

– At Utrop får en fordobling er uten tvil en tillitserklæring. Jeg er glad og takknemlig på vegne av redaksjonen og leserne, kommenterer ansvarlig redaktør Majoran Vivekananthan.

– Midlene vil  gjøre oss bedre på vårt hovedprosjekt, nemlig å bidra til at innvandrere og nordmenn skal ha tillit til og kunnskap om hverandre, sier han videre.

Utrop har utkommet siden 2004. Avisen oppdateres daglig på nett og produserer en månedlig papirutgave.

Slik foreslår regjeringen å fordele midler i posten “Tilskott til drift av nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet”.