Roser integreringsstrategien

"Integrering gjennom kunnskap" er tittelen på regjeringens integreringsstrategi 2019-2022.
Integreringspanelet roser regjeringen for å sette integrering høyt på dagsordenen.

Panelet fremhevet viktigheten av å ha ordninger som kan veilede innvandrere om norsk arbeidsliv. Bevissthet i næringslivet om verdien av mangfold ble også understreket.

Dette kom frem under gårsdagens møte mellom integreringspanelet og Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Panelet drøftet regjeringens nye integreringsstrategi og på dagsordenen sto temaet arbeid, en av hovedpillarene i strategien.

Første møte
Dette var panelets første møte etter at integreringsstrategien ble lansert forrige uke. Statsråden vil invitere til flere møter neste år.

Det var i juni at Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner oppnevnte panelet som består av 12 representanter med innvandrerbakgrunn. Panelet er oppnevnt for to år og skal gi innspill i arbeidet med å iverksette integreringsstrategien.

Om integreringspanelet (regjeringen.no)