Viderefører fødselshjelp for innvandrerkvinner

Jordmor Marit Stene Severinsen ved Oslo universitetssykehus leder prosjektet "Sårbar, gravid og ny i Norge - Trygg under fødsel med flerkulturell doula."
Foto: Natasza Bogacz
Oslo Universitetssykehus viderefører prosjekt for fødende innvandrerkvinner med svake sosiale nettverk. De kan få en fødselshjelper, såkalt doula, som forstår kvinnenes språk og kultur. 

– Dette prosjektet er hjertebarnet mitt, sier Marit Stene Severinsen, jordmor ved Oslo Universitetssykehus.

I ett år har hun ledet prosjektet Sårbar, gravid og ny i Norge – Trygg under fødsel med flerkulturell doula. Nå kan hun oppsummere prosjektets første år med positive tilbakemeldinger fra kvinnene som har fått en flerkulturell doula. Ordet «doula» kommer fra gresk og betyr «kvinne som tjener». 

Målet er økt trygghet
Prosjektet har fått midler til å videreføre ordningen ut 2019. Målet er at flere sykehus skal bli med på tilbudet.

Målet med prosjektet er å gi gravide innvandrerkvinner økt trygghet under svangerskap og fødsel.

– I evalueringssamtaler sier kvinnene at det har vært en positiv opplevelse. Doulaen forsto dem godt og støttet dem. De følte seg trygge, forteller jordmor Severinsen.

Målet med prosjektet er å gi gravide innvandrerkvinner økt trygghet under svangerskap og fødsel. Doulaen møter kvinnen under graviditeten. Hun er tilstede under fødselen og en kort tid etter, for å redusere uønskede hendelser. 

Prosjektet får positive evalueringer etter ett års drift. Nå skal det videreføres.
Foto : Natasza Bogacz
Ved etableringen av prosjektet ønsket Severinsen å bygge på positive erfaringer fra andre land. Sverige har hatt en ordning med flerkulturelle doulaer på plass siden 2008. Den første flerkulturelle doula-fødselen i Norge fant sted i mars i år.

Doulaens rolle er å være en emosjonell og praktisk støtte, men ingen tolk. – Det ville vært urettferdig å pålegge en flerkulturell doula rollen som kvalifisert tolk, sier prosjektlederen.

Integrering på sitt beste
Kravene til kvinner som vil bli doulaer er at de må være tospråklige, de må ha erfaring fra begge kulturer og de må ha født barn i Norge selv, slik at de kjenner det norske helsesystemet.

– Jeg er ikke interessert om hun har høyere utdanning eller fem år grunnskole. Hun blir ansatt som doula ved sykehuset hvis hun har en genuin interesse for å støtte de fødende. Dette er integrering på sitt beste for kvinner som kanskje sliter med å komme på arbeidsmarkedet, sier Severinsen.

– Ifjor kurset vi 4 kvinner som snakker somali, 4 med arabisk og 3 som snakker tigrinja. 

De fleste oppdragene så langt gjaldt fødende fra Eritrea.