Integrering er jobb nummer én

Sammenligner migrasjon med klima: – Begge krever internasjonalt samarbeid, mener Guri Melby (V).
Foto: Ram Gupta
– Personlig brenner jeg mest for integreringspolitikken, sier Guri Melby. Hun er Venstres talsperson for innvandrings- og integreringspolitikk.

Hun skiller mellom innvandringspolitikk og integreringspolitikk.

Blant kjennetegnene på en god innvandringspolitikk er at folk skal behandles ordentlig og humant. Det skal være rettssikkerhet og et forutsigbart regelverk og det skal være et effektivt system for saksbehandling.

Integreringspolitikk handler om at menneskene som er her blir en del av det norske samfunnet.

Skal vi lykkes med integreringen, må vi begynne tidlig.

– Dette er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet. At folk bidrar, har det bra og er lykkelige og fornøyde, det er positivt for alle parter, sier Venstres Guri Melby, talsperson for partiets innvandrings- og integreringspolitikk.

Fordele byrdene
– Venstre støtter kvotesystemet. Hvordan skal man fastsette kvotestørrelsen på en rettferdig måte?

– Jeg ønsker et kvotesystem gjennom EU hvor hvert land får tildelt sin kvote og tar imot sin andel. Målet er å få til en ok byrdefordeling landene imellom. Jobben blir mer håndterlig hvis vi deler på den. Nå er det slik at landene lengst sør i Europa tar imot svært mange flyktninger, mens vi som er langt nord tar imot veldig få. Med et kvotesystem for å fordele byrden mellom landene, blir det mer rettferdig.

– Hvilke temaer brenner du mest for i innvandrings- og integreringspolitikken?

– Personlig brenner jeg mest for integreringspolitikken. Vi skal ikke nedvurdere den jobben som det norske samfunnet har gjort på dette området. Det er veldig mange innvandrere som er velfungerende, som jobber og bidrar og lever gode liv. Men det er også altfor mange som har falt utenfor. Det er fordi vi har ventet for lenge med integreringen. For eksempel har mange blitt sittende lenge på mottak før de har kommet i gang med norskopplæring og utdanning, fått bolig og kommet inn i yrkeslivet. Skal vi lykkes med integreringen, må vi begynne tidlig. Integrering er jobb nummer én.

Balanse mellom rettigheter og krav
– Hva er den største feilen Norge har gjort på dette området?

– Jeg tror vi har slitt med å finne den rette balansen mellom å stille krav og å være rause og tolerante. Pendelen har svingt. Man har brukt ord som snillisme – jeg vet ikke om det er godt ord – men jeg tror det er viktig å stille krav. Men ikke på en sånn måte at folk føler seg stigmatisert. Historisk sett har vi slitt veldig med å finne en god balanse mellom rettigheter og krav. Men nå føler jeg at vi er på ganske god vei.

– Frontene er ofte steile i innvandringsdebatten. Hvordan kan vi dempe konfliktnivået?

– Det er viktig å finne brede forlik om reglene for innvandringspolitikken. Vi må prøve å holde på dem over tid, slik at vi ikke hele tiden har opphetede debatter om hvor grensene gå, hvem skal ha lov å være her og så videre. Venstre har derfor vært med på en del slike forlik. Mange av dem har vært for restriktive i forhold hva vårt parti mener. Men vi mener det er fornuftig at så mange partier som mulig er med. Da får vi en stabil politikk over tid. Dette tror jeg vil dempe konfliktnivået.

– Noe av det viktigste vi må gjøre, er også å fokusere mer på integrering. Jo flere innvandrere det er som bidrar positivt til samfunnet, jo mer akseptert vil innvandring være. Da vil det bli et politisk mindre betent spørsmål også.

Viktig førstesteg
Melby sammenligninger migrasjon med klima. Begge krever internasjonalt samarbeid.

– Uansett om du ønsker en mer liberal eller restriktiv innvandringspolitikk, tror jeg alle er tjent med at vi har oversikt over hva som foregår, kontroll over egne grenser, og at migrasjon foregår på en lovlig og regulert måte. Da trenger vi internasjonalt samarbeid, i Europa og i verden.

Hun er enig i at FNs migrasjonsplattform kan kritiseres for mye. Men den er et viktig førstesteg i retning av mer internasjonalt samarbeid på området. Håpet er at vi på sikt kan lage bedre og mer forpliktende avtaler Hun drar en parallell til klimaavtalene, og viser til at de tidligste avtalene ikke var så gode, men at de nå er i ferd med å bli bedre.

GURI MELBY FAKTA:

  • Venstres talsperson for innvandrings- og integreringspolitikk
  • Mastergrad i nordisk språk
  • Født 1981. Oppvokst i Orkdal, Trøndelag
  • Bor i Oslo
  • Fast møtende vara på Stortinget for statsråd Trine Skei Grande siden mai 2018

 Les om Venstres innvandrings- og integreringspolitikk


Talspersonen er en intervjuserie med partienes innvandrings- og flyktningpolitiske talspersoner.