Ikke tenk på kamel


Foto: Navedz
Blir du fristet av å håndhilse, da har du hilst for lite.
Ram Gupta, redaksjonsleder i Utrop
Latest posts by Ram Gupta, redaksjonsleder i Utrop (see all)

Denne uken sa Diskrimineringsnemda nei til å støtte den muslimske mannen som mistet jobben fordi han nektet å håndhilse på kvinner.

Nemda bygger sitt nei på en fortolkning av gjeldende jus og kulturelle normer i Norge. Mediekommentarene de siste dagene beveger seg i dette landskapet.

Hva med religionens landskap? Det er her den muslimske mannen henter begrunnelsen for hilseforbudet.

Blir du fristet av å håndhilse, da har du hilst for lite.

Religionen hans sier at seksuelle tanker utenom ekteskapet er en synd. Slike tanker kan oppstå hvis menn og kvinner har fysisk kontakt. Mange retninger i islam sier derfor at menn og kvinner ikke skal berøre hverandre, unntatt hvis de er nærstående. Hensikten er å skape færre fristelser, ifølge hva mannen har sagt til Dagsavisen tidligere.

Enhver sak kan diskuteres. Det gjelder nemdas konklusjon og det gjelder like mye det islamske forbudet mot å håndhilse på personer av motsatt kjønn.

Skikken er en form for kjønnssegregering, noe som ikke er unikt for muslimsk kultur. Ulike former for kjønnssegregering finnes overalt. Et eksempel er skillet mellom herre- og dametoalett, som mange vil oppfatte som en mild form for det samme.

Hilseforbudet er i en helt annen klasse. Forbudet har dessuten en bestemt hensikt, nemlig å hjelpe den troende til å unngå seksuelle tanker.

Men virker forbudet etter hensikten? Vi tviler sterkt.

Forestill deg at du blir bedt om å ikke tenke på kamel. Hva tenker du på da? Jo, du tenker på kamel. Berøringsforbud bidrar overhodet ikke til at du tenker mindre på det som er forbudt. I tillegg fremmer det et usunt forhold mellom jenter og gutter, kvinner og menn.

Et eksempel er katolske presters sølibat. Meningen er at de ikke skal tenke på sex, men vie hele livet til Gud. Men vi vet at de tenker på sex. De siste årenes avsløringer av pedofili i den katolske kirken viser dette. Vi skal ikke se bort fra at trangen til å leve ut seksuelle behov i guttekoret ville vært mindre presserende om presten hadde en god kone.

Sølibat hjelper deg ikke til å tenke mindre på sex. Heller ikke håndhilseforbud.

Et trygt og uanstrengt forhold mellom kjønnene skapes gjennom jevnlig, hverdagslig kontakt. Et avslappet forhold mellom kjønnene, fritt for berøringsforbud, reduserer faren for uakseptable handlinger og mystifisering. Samtidig øker det kvinners og menns kunnskap om hverandre.

Kjønnssegregering virker ikke. Kontakt virker.
Blir du fristet av å håndhilse, da har du hilst for lite.