Lovforbud mot søskenbarnekteskap: – En form for politisk tvang

Norske myndigheter vil fremme et lovforbud mot søskenbarnsekteskap (Foto: Illustrasjon)
Foto: Pixabay
Et lovforslag fra Barne- og familiedepartementet som skal forby søskenbarn å inngå ekteskap med hverandre kritiseres av samfunnsdebattant Yasir Ahmed.
464Shares

Lovforslaget begrunner et eventuelt forbud uti fra et standpunkt om helserisiko:

– Formålet med et forbud er å motvirke helseskader hos barn. Det foreslås videre forbud mot ekteskap mellom tante eller onkel og nevø eller niese, fordi det er en tilsvarende helserisiko når biologisk beslektet tante eller onkel og nevø eller niese får barn sammen, som for barn født av søskenbarn.

Ifølge lovforslaget skal det “innføres forbud mot at søskenbarn (kusine og fetter) inngår ekteskap med hverandre”.

– I tilfeller hvor én eller begge søskenbarn har tilknytning til Norge, og de inngår ekteskap i et annet land, foreslås det at ekteskapet inngått etter utenlandsk rett, ikke skal anerkjennes her i landet.

Samtidig “foreslås det en dispensasjonsadgang som kan benyttes dersom sterke grunner taler for det”, ifølge lovforslaget.

– Statlig overformynderi

Samfunnsdebattant Yasir Ahmed er kritisk til lovforslaget.

Samfunnsdebattant Yasir Ahmed kaller lovforslaget for “statlig overformynderi” (Foto: Privat).
Foto : Privat

– For meg høres dette ut som statlig tvang og overformynderi. Spesifikt sier myndighetene at dette handler om helserisiko, mens det virker som om man vil “bekjempe sosial kontroll”. Og er det greit å bruke tvang i slike tilfeller?, sier han til Utrop.

– Forstår du argumentasjonen og problematiseringen bak forslaget?

– Jeg forstår det til en viss grad, men det er vagt formulert. Norske politikere har selvsagt rett til å håndheve et lovverk. Samtidig så bør man være klarere på hva som er hensikten her. For meg er problemet at en slik lov vil innskrenke individets rett til samliv.

Kontaktet politikere

Samfunnsdebattanten sier han har kontaktet ulike politikere, men svaret er den samme.

– Jeg får høre at dette handler om helserisiko. Om man vil hindre fosterskader så kan man vurdere et forbud mot alkohol siden det er påvist at det er skadelidende for et foster. Siden det også er farlig å kjøre bil er beruset tilstand, da kan man like gjerne sette et generelt forbud mot alkohol. Vi kan tenke på dette heller enn å fokusere på folk som følger religiøs og kulturell tradisjon.

Ahmed har skrevet flere innlegg, men ser for seg at lovforslaget kommer til å vedtas.

– Når politikere har bestemt seg er hjelper det lite hva man skriver, selv om det for meg har vært viktig å si min mening om saken.

Forventet gode argumenter

Ahmed sier noe av det mest skuffende har vært mangelen på god argumentasjon fra politikere.

– Spesielt med tanke på at det er valgår, hadde jeg forventet at man utøver politiske tiltak basert på fakta og forskning. Er tallene på sosial kontroll såpass høye? Hva med de som vil gifte seg med søskenbarn av egen vilje? Her har det vært mye hastverksarbeid for å få igjennom en lov som vil ramme en spesifikk gruppe.

LIM-leder: – Etterlyst lovforslag

Lokalpolitiker i Oslo Ap, og daglig leder i LIM (Likestilling, integrering, mangfold), Sarah Gaulin, er på sin side positiv til lovforslaget.

LIM-leder Sarah Gaulin sier man har lenge etterlyst et slikt lovforslag (Foto: Privat).
Foto : Privat

– Helserisikoen for barn der foreldrene er i nær slekt som søskenbarn er for høy. Forskning viser at risikoen for å få barn med medfødte misdannelser og enkelte arvelige sykdommer, øker når foreldrene er nære slektninger, sier hun til Utrop.

Hun sier LIM lenge har etterlyst et slikt lovforslag.

– Tilstander som arves på grunn av slektskap, er ofte alvorlige. Det kan for eksempel være stoffskiftesykdommer, hudsykdommer og blodsykdommer, fysiske og mentale utviklingsproblemer, hørsels og/eller synsskader. Ofte har disse tilstandene høy gjentakelsesrisiko, det vil si at flere barn i samme familie kan få sykdommen.

Høye tall

Gaulin viser også til at tallene for negativ sosial kontroll har vært rekordhøye.

– I 2022 håndterte Kompetanseteamet til Bufdir 891 saker. Til sammenligning fikk teamet henvendelser om 759 saker i 2021, 649 saker i 2020 og 669 saker i 2019. Det er saker som handler vold i nære relasjoner, negativ sosial kontroll, ufrivillig opphold i utlandet og tvangsekteskap.

Fra før av har også Oslo-politiet ønsket et forbud, for å forebygge tvangsekteskap.

Etterforsker Jasmina Holten, Norges eneste faglige ekspert på etterforskning av æreskriminalitet, og opprinnelig kurdisk flyktning fra Irak, ser en klar sammenheng mellom tvangsekteskap, og søskenbarn.

Jasmina Holten i Oslo-politiet har fra før av påpekt sammenheng mellom tvangsekteskap, og søskenbarn (Foto: fodtfri.no)
Foto : fodtfri.no

– Sammenhengen er at tradisjonene er så sterke og familiebåndene så tette at det gjør det ekstremt mye verre å stå imot avgjørelser man er uenig i. Presset og båndene gjør at man heller velger å stå i et kontrollregime med vold, enn å bryte ut og si nei, sa Holten i et intervju til NRK i 2022.

– Feil å snakke om rusmidler

Gaulin synes det er skremmende at kultur, religion og tradisjon brukes som argument for å beholde noe som setter liv og helse til mor og barn i fare.

– Selvsagt mange andre steder vi kan fokusere på trygg og god svangerskap. Om det er kvinner som nyter rusmidler under svangerskapet så vil dette bli fanget opp og fulgt opp. Jeg har ikke hatt inntrykk av det er så mange av dem. Det er feil av en samfunnsdebatten å sette de to gruppene mot hverandre. Selv om begge tar en farlig helserisiko på barnets vegne.

– Har lovforslaget vært preget av hastverksarbeid?

– Jeg vil heller si at det har tatt unødvendig tid. Forslaget ble vedtatt oktober 2020. Vi er i 2023 før dette forslaget endelig er lagt frem. Jeg er skuffet over at dette tok så lang tid. Det bor over 7,8 milliarder mennesker på jorden og alle kan finne en de vil dele livet med uten at de er i slekt. Jeg er óg litt skeptisk smutthull i lovverket som tillater ekteskap som er gjennomført i annet land. Dette er et smutthull som vil bli brukt for å fortsette en ukultur, sier hun.