Kassembo får prøvd saken sin på nytt

Norsk-burunder Suel Kassembo fikk tingretten på sin side og slapp å bli kastet ut av Trandum.
Foto: Runde Miljøsenter
Suel Kassembo skulle sendes ut av landet tirsdag kveld, men tingretten bestemte at det ikke skal skje før en rettskraftig dom. Nå setter Rødt-politiker sin lit til rettssystemet.
176Shares

Som 16-åring flyktet Suel Hussein Kassembo fra Burundi til Norge. Men myndighetene trodde ikke på verken alderen han oppga eller hvor han kom fra.

Ifølge et vedtak fra Utlendingsnemda (UNE) må han returnere til hjemlandet:

– Han fikk avslag på søknad om asyl (beskyttelse) i 2007 og en utreisefrist han ikke overholdt. Avslaget var på bakgrunn av at klageren, på tidspunktet vi behandlet klagen i 2007, ikke risikerte forfølgelse ved eventuell retur til Burundi. Det var også tvil om klagerens alder og identitet. Det forelå heller ingen sterke menneskelige hensyn som gjorde at han fikk opphold på humanitært grunnlag, og det gjør det fremdeles ikke. Den generelle sikkerhetssituasjonen på klagerens hjemsted er heller ikke av en slik karakter at den i seg selv tilsier at vilkårene for rett til beskyttelse er oppfylt, ifølge UNE.

– Oppholdt seg ulovlig

Videre skriver UNE:

– Etter avslaget på søknad om beskyttelse pliktet han å reise tilbake til Burundi. Han fortsatte å oppholde seg i Norge uten tillatelse og ble utvist i 2010 med et innreiseforbud.

– Han har ikke hatt en oppholdstillatelse, og har hele tiden hatt en plikt til å reise ut av Norge. Han har oppholdt seg ulovlig i 16 år, og har ikke hatt noen berettiget forventning om å kunne oppholde seg og arbeide i Norge. Langvarig ulovlig opphold er ansett som et grovt brudd på utlendingsloven.

Saken skal avgjøres i retten

Kassembo ble for to dager siden pågrepet i Ulstein og sendt til Trandum. Tirsdag kveld skulle han egentlig sendes ut av landet, men bare noen få timer før tok saken en ny vending:

Oslo tingrett har avgjort at det ikke skal skje før retten har fått gått gjennom Utlendingsnemdas vedtak, og saken er avgjort i retten.

Advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen ved Tveter & Kløvfjell advokatfirma sier til NRK om avgjørelsen:

– Han tok til tårene og pustet så lettet ut. Han var så takknemlig for at han ikke skulle bli sendt ut. Han var så redd og bekymret for hva som skulle vente han der nede, sier hun.

Vil ha foreldelsesfrist i asylsaker

Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson i Rødt, Tobias Drevland Lund, ser positivt på utviklingen i saken.

– Jeg er veldig glad for at Suel Kassembo nå får prøvd saken sin i rettssystemet og at han for nå kan reise hjem til Ulstein. Jeg håper jo selvsagt at han får medhold i saken, men det er opp til rettssystemet å avgjøre nå, sier han til Utrop.

– Har dere kontaktet utlendingsmyndighetene i anledning denne (og andre liknende) saker?

– Vi har ikke kontaktet utlendingsforvaltningen i denne saken, men tar jevnlig opp liknende saker med justisministeren og departementet. Det vil vi også gjøre med Kassembos sak. Den illustrerer tydelig at vi trenger en foreldelsesfrist i både tilbakekallelsessaker og utkastelsessaker, særlig når staten selv er skyld i at saken ikke løses.

Godt integrert

Rødt-politikeren sier utlendingsmyndighetene skal bruke skjønn, og vektlegge sterke menneskelige hensyn.

– Vi ser dessverre nok en gang, at det ikke gjøres i mange saker. Kassembos sak er enda et eksempel på at vi trenger en mer human og solidarisk innvandringspolitikk i Norge.

– Er det også et paradoks at Kassembo, som er godt integrert i et lokalsamfunn på Herøy, kastes ut av landet grunnet feil som ble funnet i asylprosessen såpass mange år tilbake?

– Vi i Rødt ser det som et kjempeparadoks. Kassembo har jo ikke gjort noe feil; han har snakket sant hele tiden selv om myndighetene ikke trodde på ham, men straffes nå av UNE fordi det har tatt utlendingsmyndighetene nesten 20 år å verifisere hans informasjon og identitet. Han fortjener en unnskyldning fra den norske stat, ikke utkastelse.

Saken er oppdatert