Lavere risiko for selvmord blant innvandrere

Risikoen for selvmord er nesten halvparten så stor blant innvandrere som blant nordmenn. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.
Foto: Creative Commons
Risikoen for selvmord er mye lavere blant innvandrere enn nordmenn. Det viser den største norske studien noensinne av selvmord blant innvandrere.

Sammenlignet med etniske nordmenn, er risikoen for selvmord nesten halvparten så stor blant første- og andregenerasjonsinnvandrere. Dette viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.

Nye funn om selvmord blant innvandrere 
I sin doktogradsavhandling undersøkte italienske Quirino Puzo et utvalg på 23 073 selvmordstilfeller i Norge. Selvmordstilfellene var fra årene 1969-2012. Alle tilfeller av selvmord i denne perioden ble sammenlignet med levende personer med samme kjønn og fødselsdato.

Det viste seg at mer enn 90 prosent av selvmordsofrene hadde etnisk norsk bakgrunn. Knapt åtte prosent hadde utenlandsk bakgrunn.

Vår studie er den første som dokumenterer dette alvorlige helseproblemet.

En tredjedel av førstegenerasjonsinnvandrerne i utvalget kom fra et annet nordisk land. Nesten 20 prosent var født i Vest-Europa.

Risiko for selvmord
Forskeren regnet også ut noe som kalles tilnærmet relativ risiko for selvmord blant innvandrere. For de fleste med utenlandsk bakgrunn, var denne risikoen lavere enn for nordmenn ellers. Beregningsmodellen som forskeren brukte, anslår at risikoen for selvmord var ca. 44 prosent lavere blant førstegenerasjonsinnvandrere enn blant etnisk norske. Blant andregenerasjonsinnvandrere var risikoen ca. 32 prosent lavere.

Bildet endrer når det gjelder personer med blandet norsk og innvandrerbakgrunn. Her var det større risiko for å ta sitt eget liv enn hos personer født i Norge med helnorsk bakgrunn.

Mange forklaringer
Ping Qin er professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Hun mener at funnene til Puzo er interessante fordi de går mot tidligere forskning. 

— Det er gjort flere undersøkelser om innvandreres psykisk helse i Norge, men svært lite om selvmord. Vår studie er den første som dokumenterer dette alvorlige helseproblemet, sier hun til Utrop.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Oslo

REFERANSE:
Puzo, Quirino; Mehlum, Lars & Qin, Ping (2017):
Suicide among immigrant population in Norway. A national register-based study. 
Acta Psychiatrica Scandinavica