Oslo Høyre for begravelser i helgene

Behovet for rask begravelse er ikke møtt av kommunen, mener Høyre Oslo
Foto: Ole Haug
Det er av hensyn til religiøse minoriteter i byen at høyrepolitikere vil tilrettelegge for gravlegging sju dager i uka. Islamsk Råd Norge håper på lite debatt.
0Shares

Nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg (H) forklarer til NRK hvorfor det kan være problematisk for noen å vente over helgen med å gravlegge sine kjære.

– For noen religiøse minoriteter, som jøder og muslimer, kan tilbudet vi gir i dag oppleves som utilstrekkelig, da man i deres tro må begrave sine kjære så raskt som mulig etter dødsfallet, sier Solberg.

Bystyrerepresentanten har vært med på å fremme forslaget om tilpasset gravlegging for medlemmer av ulike tros- og livssyn.

Han mener nemlig at kommunens tilbud må gjenspeile byens mangfold.

– Dette tilbudet kommer til å være både aktuelt og viktig for flere tusen innbyggere i Oslo med minoritetsbakgrunn, sier Høyre-politikeren.

Samtidig mener han at tilbudet skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, ikke kun de med religiøse begrunnelser.

– Har vært et ønske fra det muslimske miljøet
Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN), stiller seg svært positivt til forslaget.

– Det har vært et ønske fra det muslimske miljøet om å begrave sine nærme så fort det lar seg gjøre, altså å bruke helgene til begravelse. Det er derfor flott å se at forslaget kommer opp, sier han.

Ahmed håper forslaget ikke lager oppstyr hos den øvrige befolkningen.

– Dette forslaget er viktig for dem som har mistet sine nærme, og som vil begrave dem i henhold til troen sin. Jeg håper absolutt vi kan unngå begreper som «snikislamisering» for å beskrive forslaget. Dette handler om noe nært og kjært, derfor håper jeg vi ikke lager en stor debatt ut av dette.

– Ikke registrert noen etterspørsel tidligere
Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap), har ikke registrert noen etterspørsel rundt begravelse i helger tidligere.

– Vi legger til rette for ulike type gravferd for medlemmer av ulike tros- og livssynssamfunn, blant annet så åpnet vi nylig mange muslimske gravplasser på Alfaset gravlund, fordi det var mangel på dette. Men behovet for gravlegging i helgene har ikke noen trossamfunn meldt inn fram til nå, sier Hansen.

På Alfaset finnes det nå flere hundre ledige muslimske gravplasser.

– Gjør kommunen i dag nok for å dekke behovet som en stor del av Oslos befolkning har?, spør NRK.

– Gravferdsetaten har direkte kontakt med begravelsesbyråer og de ulike tros- og livssynssamfunnene i kommunen. Vi har vært åpne og lydhøre med behovene som blir tatt opp med oss, og det kommer vi til å fortsette med, sier byråden.

Hansen sier de nå får se om behovet er stort nok, for å tilrettelegge for helgegravlegging.

– Oslo skal være en livssynsåpen by, og man skal få gravlagt sine nære med verdighet, legger hun til.