Over 5.000 ble tvangsutsendt fra Norge i 2018

 
Foto: Wikimedia Commons
5.077 personer ble tvangsutsendt av norsk politi i 2018. Det 7 prosent færre enn i 2017 og laveste antallet siden 2012, ifølge politiet.
0Shares

Til sammenligning ble 5.434 personer sendt ut fra Norge med tvang i 2017.

– Trenden med lave ankomster av asylsøkere fortsatte i 2018, og det er fremdeles slik at dette påvirker antallet returer PU gjennomfører, sier fungerende sjef Hege Naustdal i Politiets utlendingsenhet (PU).

Ikke siden 2012 har så få blitt returnert, da til sammen 4.901 personer ble uttransportert.

I kategorien bort- og utvisning ble totalt 4.054 personer uten lovlig opphold i Norge utsendt i løpet av fjoråret.

Fjorårets 5.077 utsendinger er et stykke under regjeringens uttalte mål om 7.500 tvangsutsendelse i 2018.

Tid og ressurser

Tidligere har uttransporteringene vært preget av hurtigprosedyrer med raske avslag. Nå ligger det mer identitetsarbeid bak hver tidligere asylsøker som returneres, ifølge politiet.

– Det er færre utreisepliktige i og utenfor mottak, og flere av dem som er igjen kommer fra land med krevende returforutsetninger. Her bruker PU tid og ressurser på å avklare identiteten deres, slik at en uttransportering kan gjennomføres, sier Naustdal.

I kategorien asyl var det totalt 552 returer i fjor, sammenlignet med 918 året før. Antall returer etter Dublin-regelverket, eller et annet trygt tredjeland, var på 471 i 2018, sammenlignet med 461 i 2017.

Mange straffet i Norge

Av dem som ble tvangsreturnert i fjor, var 242 av dem mindreårige. 231 av disse var en del av en familie, mens 11 av dem var enslige. Det er en marginal økning fra året før, da 234 mindreårige ble uttransportert.

1.781 av dem som ble returnert i fjor var ilagt én eller flere straffereaksjoner, altså 35 prosent av alle de uttransporterte i hele 2018. Det markerer en nedgang fra året før, hvor totalt 2.104 av de utsendte var straffede.

Blant dem som ble uttransportert, var flest fra Russland, Ukraina og Polen, med henholdsvis 310, 303 og 302 personer. 216 personer var afghanere, mens 210 var fra Irak.

 

(©NTB)