Minoritetsradio forstyrret av svenskene

Klar til dagens sending: Fra venstre Hans Dahle, tekniker Moises Tellez, programleder Bianca Cinelli, musikkprodusent Miguel Latorre
Foto: Husai Sadol
Sendingene til Radio Latin-Amerika blir forstyrret av svenske kanaler. Daglig leder Hans Dahle er opprørt.

– Minoritetsbefolkningen i Norge har rett til egne medier. Vi vil bli behandlet likt, ikke som annenklasses borgere, sier Hans Dahle, daglig leder i Radio-Latin Amerika.

Radio-Latin Amerika sendte inn en søknad i slutten av 2017 til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å få økt senderstyrke, men fikk avslag. Dahle sendte inn klage. Det gikk et helt år før svaret kom: 

– Nkom skrev at saken ved en inkurie har blitt liggende ubehandlet. Dette er ikke greit, det er rett og slett respektløst, sier Dahle.

Nkom skrev i brevet at saken ved en inkurie har blitt liggende ubehandlet. Dette er ikke greit, det er rett og slett respektløst.

Nkom har beklaget.

Forstyrres av svenskene
Radio Latin-Amerika ble etablert på slutten av 1980-tallet og henvender seg til den spansktalende befolkningen i Norge. Ifølge Dahle har de rundt 30.000 lyttere i Oslo.

Dahle forteller at de har fått inn mange klager på støy fra lytterne sine det siste året og at de blir avbrutt fra andre kanaler, blant annet radiostasjoner fra Sverige.

– Vi vil ikke dekke andre områder, vi vil dekke Oslo, men med god senderstyrke. Det står i papirene at vi kan dekke hele Oslo, men med den senderen vi har, får vi ikke dekket hele konsesjonsområdet.  Vi har hatt den samme styrken siden vi startet. Det er på tide med litt endringer nå, sier Dahle.

Jobber frivillig
Ifølge Dahle jobber alle i radiostasjonen frivillig, uten lønn. Han forteller at de får ikke penger fra Oslo kommune til å drive radiostasjonen. Men tilskudd er ikke det viktigste problemet.

– Jeg syntes at vi får veldig lite forståelse fra staten, de skal støtte oss. Radio Latin- Amerika er en av Norges mest vellykkede innvandrerprosjekter. Vi har holdt på i mer enn tretti år, hadde vi ikke stått på hver eneste dag, hadde ikke Radio Latin Amerika eksistert. Alt vi har gjort for å oppnå dette, er usynlig for myndighetene, sier Dahle og legger til:

– Mange tror at vi har fått Radio Latin Amerika gratis fra staten, det er ikke sant. Det har vært et privat initiativ og vi har måttet kjempet mot store aktører og pengespekulanter for å få være her. Det har vært harde kamper, hvor vi måtte bruke advokater, store ressurser og tid, skrevet mange lange brev for å beholde det lille vi har.

Dominoeffekt
John Eivind Velure er avdelingsdirektør i spektrumsavdelingen, Nkom. Han forteller at han ikke helt kan forstå problemstillingen som er lagt fram i søknaden.

– De svenske sendingene var der fra før, og betingelsene for radiostasjonene som skulle fortsette på FM frem til 2021, var at de skulle ha uendret dekningsområde, sier Velure.

– Hva kan skje om de får lov å øke sendestyrken?

– Hvis de skulle tillate dette, så vil det åpne ny praksis og det vil få konsekvenser. Hvis vi justerer på en rettighet, så vil det forplante seg og flere radiostasjoner kan søke om det samme. Det kan ha en dominoeffekt. Vi mener tillatelse til å øke effekten vil være et brudd med forutsetningene som er fastsatt av Stortinget, avslutter Velure.

Den endelige beslutningen blir tatt av samferdselsdepartementet. Nkom og Radio Latin-Amerika venter på avgjørelsen.