Kommunevalget:

– Koranbrenning brukes kynisk for å tiltrekke seg velgere

VG-kommentator Shazia Majid er kritisk til måten koranbrenning har blitt brukt på i valgkampen.
VGs Shazia Majid og Redaktørforeningens generalsekretær Reidun Kjelling Nybø er kritiske til utspill fra partiet Sentrum og Høyres byrådslederkandidat om koranbrenning. VG-kommentatoren ser på utspillene som stemmesanking i muslimske miljøer.
35Shares

Kylling Nybø ser det som “urovekkende at enkelte politikere forsøker å slå politisk mynt på motstanden mot koranbrenning”.

I et innlegg i Vårt Land sikter hun til Geir Lippestads uttalelser til Klassekampen forrige uke om å «se et regelverk som tar inn over seg at vi har minoriteter som trenger vern i Norge

At norske politikere nå slår politisk mynt på saken i innvandrermiljøer, er urovekkende, tenker Nybø.

«Ytringsfrihetens skjønnhet ligger i dens evne til å berike samtalene, ikke å forgifte dem» skriver Sajid Mukhtar, ordførerkandidat for Partiet Sentrum i Drammen i et innlegg i Drammens Tidende. Men det er ikke de «skjønne» ytringene som trenger et sterkt og prinsipielt vern. Det er i møte med politisk ukorrekte, ytterliggående, ufyselige, frastøtende og marginaliserte ytringer at prinsippene blir testet.

Et spill om stemmer

I sin kommentar i VG (07.09) sier Majid seg kritisk til at flere politiske partier i Oslo blir kritisert for å utnytte saken om koranbrenning for å tiltrekke seg velgere.

Hun sikter blant annet til Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, som i en tale i en moské i august og lovte å forhindre koranbrenning på kommunal eiendom.

Lae Solberg har senere endret standpunkt og sagt at han ikke vil forby koranbrenning, men finne “egnede steder”.

– Han (Lae Solberg) har vist en hensynsløshet og en historieløshet vi ikke kan ta oss råd til. Selv når det er et kommunevalg.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg lovet i valkamptale å hindre koranbrenning på kommunal grunn. Senere måtte han presisere til at dette kunne gjelde på “egnede steder” (Foto: Claudio Castello).
Foto : Claudio Castello

I et intervju med VG (03.09) presiserte Lae Solberg:

– Har jeg vært upresis, så beklager jeg det. Har jeg gitt inntrykk av at Oslo kommune kan løse dette alene, så beklager jeg det. Oslo kommune kan ikke løse dette alene. Vi kan anbefale et annet sted eller et annet tidspunkt, og så må politiet ta en beslutning innenfor rammen av ytringsfriheten.

Skaper mer mistillit

Sentrum mener Majid kan være enda mer kompromissløse i tonen, siden de er et mindre parti.

– Men i sosiale medier, på valgmøtene i moskeer og innvandrertette bydeler har partiets minoritetsrepresentanter en tydelighet og polemikk mot koranbrenning det ikke er dekning for i eget program (…) Vil de egentlig forby koranbrenning? Nei da, men de anser SIAN sin koranbrenning som hatyring etter §185, hatparagrafen.

Videre skriver hun at dette kan få valgmessige konsekvenser:

– Resultatet av dette farlige spillet er at minoritetsrepresentanter fra andre partier, særlig Arbeiderpartipolitikere, er blitt stilt til veggs, nærmest trakassert og avkrevd svar av et hissig publikum på ulike valgmøter (…) Det som har skjedd i Oslo er med på å skape politikerforakt. Det skaper mistillit. Vi sliter allerede med lav valgdeltagelse hos innvandrerbefolkningen. På sosiale medier levnes politikere liten ære. Flere kommer ikke til å stemme i år.

Tilbakeviser «grove» påstander

Simen Bondevik, 2. kandidat i Sentrum ser på det som Majid påstår som grovt, og tilbakeviser dette på det sterkeste, ifølge han.

– Vi i Partiet Sentrum “bruker” ikke koranbrenning for å fiske stemmer, sier 2. kandidat Simen Bondevik (Foto: Dag Ringdal).
Foto : Dag Ringdal

– Vi i Partiet Sentrum “bruker” ikke koranbrenning for å fiske stemmer slik Majid hevder. Tvert imot har vi et sterkt og oppriktig engasjement mot koranbrenning og islamofobi, og for et livssynsåpent samfunn. Og det engasjementet har vi hatt lenge, ikke bare nå i valgkampen. For eksempel skrev jeg tilbake i mai 2022 en kronikk i Utrop med overskriften
«Koranbrenning er ikke ytringsfrihet – det er sjikane». Lokalprogrammet vårt i Oslo som også tar til ordet mot koranbrenning, ble også vedtatt lenge før debatten blusset opp for alvor.

– Er Sentrum prinsippielt mot koranbrenning? Uansett om det gjøres som hatytring, eller i andre sammenhenger?

– Vi er mot koranbrenning som en hatefull ytring, og mener det bør rammes av straffelovens paragraf 185. Eksemplene vi har sett i Norge med SIANs koranbrenning er på ingen måte konstruktiv religionskritikk, men tvert imot sjikane og hat direkte rettet mot muslimer. Som vi i Partiet Sentrum mener bør være forbudt.

– Ikke en valgkampsak

Sentrum i Oslos ordførerkandidat Geir Lippestad kjenner seg heller ikke i kritikken i VG-kommentaren.

Sentrums ordørerkandidat Geir Lippestad avviser at koranbrenning brukes som tema for å vinne stemmer (Foto: Claudio Castello).
Foto : Claudio Castello

– Vi løftet dette spørsmålet så tidlig som i fjor. Gjennomførte en programprosess som var ferdig i mars. Hele tiden med samme budskap. Vi mener at koranbrenning i den konteksten vi ser i Norge i dag, bør etterforskes som hatkriminalitet. Dette er følgelig ikke en sak vi har reist i valgkampen for å vinne stemmer, men stått i over lengre tid fordi spørsmålet er av stor interesse for minoriteter i Norge.

Lippestad sier videre at mange mennesker blir berørt av hatefulle ytringer.

– Om vi ikke kan få lov til å diskutere hvor grensene går opp mot det staffbare, gjemmer vi en viktig diskusjon under teppet. Det er ikke bra for ytringsklimaet. Et godt demokrati kjennetegnes ved at minoriteter får et ekstra vern på bekostning av majoriteten. Det har også det norske Storting bestemt gjennom menneskerettighetsbestemmelser i grunnloven, diskrimineringsloven og straffeloven. Hvordan vi som samfunn skal ivareta minoriteters rettigheter må kunne diskuteres, uten at de som ikke ønsker å gå inn i disse vanskelige sakene skal definere diskusjonen som uønsket.

– Frykten ytringer kan generere

Sajid Mukhtar, ordførerkandidat for Partiet Sentrum i Drammen, sier til Utrop at Majid og Nybø har rett til å ytre sine meninger om ytringsfrihetens rammer.
Sentrums ordførerkandidat i Drammen, Sajid Mukhtar, mener ytringer kan generere skade på hatutsatte grupper som religiøse minoriteter (Foto: Privat).
Foto : Privat
– Men for mange som har opplevd hat og sjikane på kroppen, kan ytringsfrihet også oppleves som et verktøy for trakassering og marginalisering. Som minoritet i dette landet har jeg og mange andre kjent på det personlige ubehaget og frykten slike ytringer kan generere.
Videre viser han til det han tolker som en internasjonal bekymring for hvordan minoriteter behandles i Norge.
– Flere av FNs menneskerettighetskomiteer har uttrykt bekymring for utbredelsen av hatefulle ytringer og hatkriminalitet i Norge, spesielt mot minoritetsgrupper. Dette bør være en tankevekker for oss alle.
Fra hans ståsted er koranbrenning en hatytring som kan straffes etter paragraf 185.

– Er det akseptabelt å trakassere minoriteter i ytringsfrihetens navn, så lenge man finner “riktige” ord? Skal vi virkelig neglisjere intensjonen bak handlingen? Vi i Sentrum har alltid kjempet for et samfunn hvor alle blir behandlet med verdighet og respekt. Ytringsfriheten bør være et verktøy for konstruktiv dialog, ikke et middel for hat og splittelse.

Saken er oppdatert