Nytt tilbud til studenter med norsk som andrespråk

Studenter som har norsk som andrespråk skal få tilbud om ekstra oppfølging.
Foto: uis.no
Nå skal studenter som har norsk som andrespråk få tilbud om ekstra oppfølging. Ordningen tar sikte på å gi studentene et utvidet akademisk og språklig veiledningstilbud gjennom sitt første semester ved UiS.
93Shares

Studenter med norsk som andrespråk opplever studiene som ekstra krevende. Nylig har en arbeidsgruppe på bestilling fra Universitets- og høgskolerådet foreslått ulike tiltak som kan styrke studentenes språklige og akademiske ferdigheter for å mestre studiene bedre.

‒ Omtrent én av fire studenter som oppsøker Studieverkstedet ved universitetsbiblioteket for å få veiledning i akademisk skriving, har norsk som andrespråk. Derfor ser vi et behov for å jobbe mer systematisk med å lage gode tilbud til denne studentgruppen, sier koordinator for Studieverkstedet, Hannah Tischmann, om bakgrunnen for prosjektet, i en pressemelding fra Universitetet i Stavanger.

Koordinator for Studieverkstedet, Hannah Tischmann, ser et behov for å jobbe mer systematisk med å lage gode tilbud til studenter som har norsk som annenspråk (Foto: uis.no).
Foto : uis.no

Flere former for veiledning

Pilotprosjektet ved UiS er rettet mot førsteårsstudenter ved Institutt for barnehagelærerutdanning, svarer på flere av utfordringene som trekkes fram av arbeidsgruppen, og består av en kurspakke og et individuelt veiledningstilbud.

I løpet av fem samlinger fordelt utover høstsemesteret 2023, diskuterer studentene studieteknikker, kildebruk og faglige spørsmål sammen med studentmentorer. I tillegg får studentene individuell veiledning i oppgaveskriving fra studentmentorene i Studieverkstedet.

‒ Målet med prosjektet er både å gjøre overgangen til barnehagelærerutdanningen enklere, og å fremme språklige og akademiske ferdigheter, sier Tischmann, som legger til at økt mestringsfølelse hos den enkelte og ikke minst det at flere studenter står studieløpet ut er et viktig mål for pilotprosjektet.

‒ Viktig at språklig og faglig utvikling følger hverandre

Karin Berner, seniorrådgiver ved IBU, ser stor nytteverdi av samarbeidet:

‒ Barnehagelærerutdanningen har mange studenter med norsk som andrespråk. Disse studentene bringer inn viktig kunnskap og perspektiv til utdanningen, og ikke minst til barna og barnehagene hvor de skal jobbe etter fullført utdanning. Vi er glade for å kunne gi studentene våre det lille ekstra som kan støtte dem inn i utdanningen, sier Berner.

Sammen med universitetsbibliotekar Ragnhild Lunde utvikler og planlegger studentmentorer fra Studieverkstedet og IBU tema for fellessamlingene.

‒ Vi håper å få dette oppfølgingstilbudet etablert slik at studentmentorer kan drifte det videre, sier Lunde.