– Små kommuner og frivilligheten best på integrering

– Jeg tror at det er veldig klokt å benytte seg av flere kommuner enn Oslo, fordi i Oslo har innvandringspolitikken over tid ført til at byen er blitt delt.
Foto: Natasza Bogacz
– Å ta i bruk hele landet, det er slagordet vårt og det gjelder skikkelig i integreringspolitikk, sier Ada Arnstad, leder av Senterungdommen.

Vi mener at det er klokt å bruke hele landet. Det at kommunene under 5000 innbyggere ikke skal få lov å ta imot innvandrere eller flyktninger, mener vi er skikkelig dumt. For det første vil mange av disse kommunene gjerne ta imot flere. For det andre, er kommunene godt egnet til nettopp det å få en del nært på integreringen. Det gir ikke mening at de plutselig ikke skal ha lov å ta imot mennesker, mens storbyer får utfordringer med delte nabolag og bydeler, mener lederen av ungdomspartiet til Senterpartiet.

Dugnad er den beste møteplassen

Hvor viktig det er for integreringen at det blir flere møtepunkter for innvandrere og befolkningen for øvrig?

Kjempeviktig. Ofte i politikken snakker vi om hva staten, kommunen og det private næringslivet skal gjøre. Det vi glemmer er frivilligheten. Frivilligheten i Norge er antageligvis det beste verktøyet vi har for integrering. Ettersom at det ikke er noen bedre møteplasser enn fotballbanen eller korpset. Vi må sørge for at alle har god tilgang til den type møteplasser. Med høye egenandeler blir det vanskeligere for noen å møte opp. Men frivillighet, det å samle folk og sørge for at de skal ta ansvar, for eksempel selge vafler på dugnad, det er den beste møteplassen vi har.

Ada Arnstad med tidligere ledere av Senterpartiet. Det var Åslaug Haga (andre bildet fra Ada) som inspirerte unge og klima-engasjerte Arnstad til å melde seg inn i partiet i 2005.
Foto : Natasza Bogacz

Frivilligheten i Norge er antageligvis det beste verktøyet vi har for integrering.

Slutt med evig prøvetid

– Bør vi ta inn flere eller færre innvandrere og flyktninger enn moderpartiet legger opp til?

Vi er åpne for å ta imot flere flyktninger enn moderpartiet. I 2017 gikk vi inn for å ta imot minst 10 000 av de mest sårbare syriske flyktningene. Men den største forskjellen er hvordan vi ser på asyl. Vi vil ha en tiårs foreldelsesfrist i saker der man løy for å få norsk statsborgerskap. Det vil ikke moderpartiet vårt, så det er klart at det er dumt.

Det er ikke bra at man skal kjenne på at man har en evig prøvetid. Vi mener at det er dumt at du får lov å slå seg ned i et samfunn, komme deg i arbeid, ha ungene på skolen, men samtitid føler at alt kan bli tatt fra deg, av rettmessige årsaker eller falske. Det gjør det vanskelig å bli integrert. Klart at hvis man gjør noe ulovlig, som å lyve om statsborgerskap, må man dømmes for det. Samtidig er konsekvensen av å bli fratatt statsborgerskap såpass stor, at det blir en uproporsjonalt streng straff.

Leka lykkes

Vil Senterungdommen ha en innvandringsstopp i Oslo?

Jeg er usikker om jeg ville ha sagt «Nå er det stopp», men samtidig så skjer det ting som gjør at man bør bruke mer av landet.

Arnstad gir et eksempel fra hennes fylke, Trøndelag.

Leka er en av Norges minste kommuner på 500 innbyggere, men den tok imot to familier fra Eritrea i forfjor. De ser på det som en kjempepositiv ting og de blir råglad for det. Jeg tror at på sånne steder får du mye positiv reaksjon og folk er mer gira på å stille opp på integreringsbiten, og sørge for å være inkluderende. Det andre er at det er kommuner med små forhold, hvor du trenger hver enkelt til å stille opp. Det er lurt å bruke disse kommunene til integrering, istedenfor kommuner som Oslo, der gjerne samfunnet blir veldig stort og det er veldig lett å forsvinne. Det er lett å bli alene. I bygder som Leka, må du forholde deg til samfunnet og det tror jeg er sunt for integreringen.

Det er mange kommuner som har lyst til å ta imot flyktninger, å bosette dem. De står klart med apparatet og velviljen og så får de ikke lov fordi vår regjering ikke opplever at små kommuner er robuste nok. Men poenget med Leka er at folk står og gleder seg til å ta imot og bosette en familie, du får ikke mer robust enn det.

Talspersonen er en intervjuserie med ungdomspartienes innvandrings- og flyktningpolitiske talspersoner.