Ap-krav om flere kvoteflyktninger

 

AUF i Trøndelag går lengst og vil at Arbeiderpartiet skal gå for å ta imot 7.000 kvoteflyktninger årlig de neste fem årene – altså totalt 35.000 personer.

Bergen Ap vil at Norge de neste fem årene skal ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig, et antall også fylkeslaget Hordaland Ap slutter opp om.

Også fra Rogaland Ap kommer det krav om at Norge må ta imot «flere» kvoteflyktninger.

FN-anmodning

Regjeringen har nå satt et tak på antall kvoteflyktninger på 3.000, og i regjeringsplattformen heter det at antall kvoteflyktninger reduseres om det kommer mange asylsøkere.

Flere Ap-lag viser til en anmodning fra FNs høykommissær for flyktninger til Norge om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig.

Også Aps migrasjonsutvalg, som i fjor høst la fram sin rapport , mener Norge skal ta imot «flere kvoteflyktninger», men da gjennom et «mer rettferdig» system og kvoteordninger.

Utvalget mener Norge ved et lavere antall asylankomster ved grensen skal ta imot flere kvoteflyktninger.

Liberal retning

De fleste av de 18 forslagene på asyl- og innvandringsfeltet som er kommet inn i forkant av Aps landsmøte 4.–7. april, går i liberal retning.

AUF i Trøndelag viser til at politikken må endres ettersom migrasjonskrisen, med 65 millioner mennesker på flukt i verden, er den største siden andre verdenskrig.

Ungdomslaget vil at Ap skal avvise endringer i utlendingsloven «som fratar mennesker på flukt retten til å søke asyl i Norge», «stanse interne returer til utrygge land» og gjeninnføre rimelighetsvilkåret om ikke å henvise personer til internflukt i hjemlandet hvis det fremstår som urimelig.

Ap har i Stortinget stemt mot å gjeninnføre rimelighetsvilkåret.

– Ses i sammenheng

AUF i Trøndelag vil også avvise regjeringens 24-års aldersgrense for familiegjenforening i Norge og gå mot regjeringens forslag om strengere vilkår for familiegjenforening.

– Antallet kvoteflyktninger, asylankomster og familiegjenforeninger skal sees i sammenheng for å bestemme hvor mange kvoteflyktninger man skal ta imot, heter det i migrasjonsutvalgets rapport.

Samtidig vil AUF i Troms ha slutt på midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Dette er blitt heftig diskutert den siste tiden, fordi andelen midlertidige oppholdstillatelser for denne gruppen har økt kraftig.

Forslagene skal før landsmøtet gjennomgås av Aps redaksjonskomité.

Betent forhistorie

Spørsmålet om kvoteflyktninger har vært betent i Ap. På landsmøtet i 2015 tok partileder Jonas Gahr Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.

Han ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre og Frp for å ha sendt ut et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Også Aps asyl- og innvandringspolitikk mer generelt skaper ofte interne bruduljer. Ap-folk har de siste årene engasjert seg i lange debatter om hvorvidt partiets politikk på feltet skal være «streng, human og rettferdig», eller bare «human og rettferdig».

I kjølvannet av migrasjonskrisen høsten 2015 stemte Ap sammen med alle partiene på Stortinget, unntatt SV og MDG, for et asylforlik med 18 innstrammingsforslag og en rekke underpunkter.

(©NTB)