Flerspråklighet ødelegger ikke for skolen

Oslo er byen med det store språkutvalget. Byen har mange flere språk enn vi regner med, ifølge språkforsker Pål Kristian Eriksen.

Den populærvitenskapelige boken er fylt med massevis av fun facts om de nye innvandrerspråkene i Norge, somali, polsk, tamil og flere. Tilsammen omtaler boken på morsomt og høyst lærerikt vis et tyvetalls fremmede språk vi hører i gatene i norske byer i dag.

Visste du at pakistanere flest snakker panjabi, selv om urdu er landets offisielle språk? Eller at urdu og det indiske språket hindi stammer fra samme urspråk som norsk?

Flerspråklighet er dessuten intet nytt her til lands. Vi har aldri snakket bare ett språk i Norge. I flere hundre år, lenge før innvandringen skjøt fart, har vi hatt rundt ti forskjellige språk i bruk, leser vi.

Hvis du kan flere språk, da er det noe å være stolt av!

Språkforsker Pål Eriksen er rådgiver i Språkrådet, hvor han jobber med kvensk og andre minoritetsspråk i Norge. Han er ekspert på det språklige mangfoldet i verden.

Umulig å vite

Språkforsker Pål Eriksen tar oss med på en spennende reise i Norges nye språkmangfold.
Foto : Pax forlag

Men hvor mange språk som snakkes i Oslo, det vet han ikke:

– Det er mange flere språk enn vi regner med. Et poeng i boka er at det ikke føres statistikk over innvandrerspråk i Norge. Det føres statistikk over hvilke land innvandrerne kommer fra, men det kan tilsløre veldig mye, for i mange land har de mer enn ett språk. India for eksempel, har hundrevis av språk. Innvandrere fra visse land kan ofte en rekke språk, og det kan også være at familien bruker mer enn ett språk hjemme. Så hvor mange språk som finnes i Oslo, er umulig å svare på uten statistikk.

Vært stolt av språkene

– Flerspråklighet er vanlig blant skolebarn i Oslo. Kan det skape problemer i skolearbeidet?

– Nei, det tar ikke opp plassen fra noe annet i hjernen. Det er ikke farlig å kunne flere språk. Det ødelegger ikke for språkutvikling og gjør ikke at du blir dårligere i norsk. Det kommer ikke i veien for andre kunnskaper. Tvert imot har vi funnet ut at hjernen fungerer bedre på en del ting hvis du er flerspråklig, ting som hukommelse. Hvis du kan flere språk, da er det noe å være stolt av!

Språkforskeren er sikker i sin sak. 

– Når vi er barn, er hjernen skapt for å suge til seg språk. Det finnes ingen øvre grense for hvor mange språk hjernen kan ta til seg. Barn som vokser opp i flerspråklige miljø kan lett lære flere språk. Men frem til puberteten skjer det noe i hjernen som gjør at det etterhvert blir vanskeligere, forteller han videre.

Veldig trivelig å lære språk

– Hvis jeg har lyst å studere språk etter videregående, hva må jeg gjøre da?

– Hvis du vil studere på Universitetet, krever de at du må kunne snakke litt fra før. Det er nesten ingen universitetsspråkfag som starter på scratch. Noen gjør det, noen av de mest fremmede språkene. Men det vanligste er at du må kunne litt fra før.

– Uansett om du har tenkt å studere språk på Universitetet eller ikke, vil jeg anbefale folk å lære litt språk på fritida. Det er veldig morsomt! Du vet aldri når du får bruk for det. Språk er en veldig vakker ting i seg selv, og så er det veldig trivelig å lære språk.

FUN FACTS OM SPRÅK

 • Det snakkes 228 språk i Oslo-skolen, ifølge skolemyndighetenes anslag fra 2016.
 • Russisk gorod og serbisk grad, som begge betyr by, er beslektet med det norske ordet gård.
 • Det arabiske ordet for du skifter etter kjønnet til den du snakker med:
  • Anta hvis du snakker med en mann.
  • Anti hvis du snakker med en kvinne.
 • På kinesisk kan et ord som har samme skrivemåte, ha fire forskjellige betydninger! Betydningen bestemmes av tonelaget du bruker når du uttaler ordet. Eksempel: Ordet «xue» kan bety blod, å lære, snø, støvel.
 • På somali kan tonelaget brukes til å skille mellom entall og flertall av noen ord.
 • Litauisk og latvisk er ikke slaviske språk. Og estisk, som de snakker i Estland, er nært beslektet med finsk.
 • Tosk er navnet på en sør-albansk dialekt.