– La flyktningene jobbe her, ikke europeerne

– Hvorfor skal vi ta inn masse arbeidsinnvandrere fra ressurssterke europeiske land når vi heller kan la flyktningene jobbe her, spør Jon Machlik fra SVs ungdomsparti.
Foto: Eva Alnes Holte
– SVs ungdomsparti er imot Schengen-avtalen. Vi ønsker ikke arbeidsinnvandring fordi vi mener vi må prioritere å gi flyktningene jobb, sier Jon Machlik, talsperson for innvandringspolitiske spørsmål.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

– Asylsøkerne må få lov til å jobbe mens de venter på at søknaden deres skal bli behandlet. Arbeid gir folk verdighet. Jeg hører folk si at asylsøkerne bør bli hjemme og bygge opp sitt eget land. Men kommer du for eksempel fra Afghanistan hvor de ikke har et ordentlig rettssystem, lar det seg ikke gjøre å bygge opp noe. Hvorfor skal vi ta in en masse arbeidsinnvandrere fra ressurssterke europeiske land når vi heller kan la flyktningene jobbe her og betale skatt til Norge?

Moderpartiet vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalen, men har ikke gitt uttrykk for om de er for eller imot avtalen.

– Bør vi ta inn flere eller færre innvandrere og flyktninger enn moderpartiet legger opp til?

Det viktigste er at vi har et asylsystem som følger menneskerettighetene. Det har vi ikke i dag.

– SV vil ta imot 5000 kvoteflyktninger i tillegg til asylankomster som ikke er tallfestet. Det viktigste er at vi har et asylsystem som følger menneskerettighetene. Det har vi ikke i dag.

Asylbarna

Jon Machlik kommer fra Finnsnes på Senja i Troms og bodde i nærheten av et asylmottak. Vår talsperson ble god venn med ungdommene på mottaket. Han merket seg «hvor utrolig sårbare de uten norskkunnskaper, familie og penger» var. 

– Ofte måtte de vente i to år på å få svar på asylsøknaden sin. Mange ble nedstemte og mange fikk psykiske plager. Den midlertidigheten de lever under er nesten like skadelig som selve flukten. Flere sitter med traumer de ikke får behandling for. Og gruer seg veldig til 18-årsdagen, sier han.

Etterlyser mer human flyktningepolitikk

Flere av vennene hans på asylmottaket rømte til Paris før de ble myndige og kastet ut av Norge. – Heldigvis har mange fått hjelp, men de er fortsatt i en håpløs situasjon hvor de ikke hører hjemme noen steder. Det er utrolig dumt at de etter flere år på mottak må sendes til et annet land med nytt språk, ny skolegang, nye venner og nytt nettverk. Norge er nødt til å få en mer human flyktningepolikk, det kan ikke være slik at barn må flykte fra Norge.

Vil gjeninnføre rimelighetsvilkåret

Jon Machlic sier at SV går inn for å stanse bruken av midlertidig opphold. Partiet ønsker å  gjeninnføre rimelighetsvilkåret som ble fjernet etter flyktningstrømmen på Storskog.

– En asylsøker har ikke krav på internasjonal beskyttelse dersom han eller hun kan få effektiv beskyttelse andre steder i hjemlandet enn der de flyktet fra. Det tidligere rimelighetsvilkåret tok hensyn til om personen hadde et nettverk og mulighet for å klare seg andre steder i landet.  Når man snakker om asyl i FN, snakker man også om en rett til å bli ivaretatt hvis man blir sendt tilbake. Denne retten har Norge fjernet. SV mener at vi må gjeninnføre denne retten. 

– Frontene er ofte steile i innvandringsdebatten. Hvordan kan vi dempe konfliktnivået?

– Ved å snakke politikk og løsninger og ikke henge seg opp i retorikken.  Retorikk er viktig, men heller enn å beskrive politikken, bør man snakke om konkrete utfordringer og løsninger når det gjelder innvandring. Altfor få diskuterer virkningene av de politiske vedtakene. 

– Hvor viktig er det for integreringen at det blir flere felles møtepunkter mellom befolkningen og innvandrerne?

– Jeg synes det er viktig. Frivillige organisasjoner og foreninger gjør en kjempeinnsats på dette området. Dette må vi ta godt vare på.

– Hva med kontantstøtten?

– SV og ungdomspartiet er mot kontantstøtte, vi ønsker alle barn i barnehage. Skal vi skape de felles møteplassene, må alle ta del i dem.

– Hva gjør dere for å rekruttere unge innvandrere til deres parti?

– Vi burde nok gjøre mer og må sikkert bli mer inkluderende. Vi ønsker å løfte minoritetsstemmene og gi dem en politisk plattform for meningene sine. 

Talspersonen er en intervjuserie med ungdomspartienes innvandrings- og flyktningpolitiske talspersoner.