Satser på flerkulturelle frivillige

Nederland, Polen, Litauen, Costa Rica, Kroatia, Sudan. De frivillige bringer perspektiver fra hele verden. Fra venstre: Mirjam, Lubomiła, Jurgita, Marinés, Silvana og Fatin.
Foto: Natasza Bogacz
Nå satser Røde Kors kvinnesenter på flerkulturelle frivillige.

Stella – Røde Kors kvinnesenter er et kurs- og kompetansesenter for mødre og kvinner. Målet er økt deltakelse i samfunnet.

Norsk referanse

I lokalene til kvinnesenteret møter du kvinner fra over 100 land. Hver dag kommer rundt 60 damer til aktiviteten Åpent hus i Christian Krohgs gate. Dørterskelen er lav og stedets gode rykte sprer seg raskt i innvandrermiljøet.

Stella har 170 frivillige og mange av dem er utlendinger. Flere har kommet hit som deltakere først, og så velger de å bli frivillige, fordi de vjerne vil gi noe tilbake.

Koordinator Michelle Honneffer er stolt av kvinnene som kommer til Stella.
Foto : Natasza Bogacz

Her er det ikke viktig hvilket land man kommer fra.

– Her blir de kjent med andre nordmenn og kan få referanse og attest. Norske arbeidsgivere stoler noen ganger mer på erfaringen herfra, enn mange år i utlandet, sier Michelle Yvonne Honneffer, koordinator på Stella.

Innvandrere som frivillige

Et nytt mål for Stella i år er å få 30 prosent ikke-norske frivillige.

– Vi er allerede på 28 prosent. Flerkulturelle frivillige har en viktig erfaring fra å selv ha kommet til Norge. De har en enorm forståelse, innsikt og språkkompetanse og det oppstår en forbilde-effekt.

Deltakere blir motiverte av å se at de også kan bli frivillige.

– På Åpent hus er det fint at du ikke kan se hvem som er frivillig eller deltaker, forteller Honneffer.

Snakker norsk med hverandre

Klokken er 17 og seks kvinner ankommer Stella kvinnesenter. Alle snakker norsk, selv om noen av dem har bodd i Norge knapt et par år. De er noen av Stellas frivillige innvandrerkvinner.

Det er ikke deres tur å være frivillig i dag, men de kommer allikevel for å fortelle om hvorfor de engasjerer seg.

I hjemlandet Sør-Sudan foreleste Fatin Ahmed (44) kjemi ved et universitet. Hun følte ikke at hun hørte til i Norge, selv om mannen hennes er norsk. Så fant hun Stella og tilhørigheten hun savnet. I dag er Fatin frivillig og merker at andre blir inspirert av hennes historie. Følelsen av søsterskap og utvidet nettverk gir håp til kvinnene på senteret.

Lubomiła Korzeniewska (27) er migrasjonsforsker. Hun selv emigrerte fra Polen i 2016. Kvinnesenteret er en bra måte å få røtter i Norge på, mener hun. Som utdannet psykolog, er Lubomiła ikke redd for å ta de vanskelige samtalene. Mange som prater med henne har opplevd diskriminering i Norge. De er glad for at noen stoler på dem.

Jurgita Andriuskaite (34) vil søke fred og konfliktstudier på UiO. Andre kvinner blir oppmuntret av å høre at hun har kommet til Stella så nylig som desember. For henne er det å være frivillig enkel matematikk: Du hjelper andre, men også deg selv.

– Vi øker vår egen velvære ved å hjelpe. Det styrker vår følelse av å tilhøre, sier hun.

Marinés Fonseca Chaves (35) er samfunnsøkonom og jobber nå som svømmeinstruktør. Det er viktig for henne å bidra som frivillig. Hun valgte Røde Kors fordi hun ble kjent med organisasjonen under den humanitære krisen på Vanuatu.

Silvana Ivkovic (44) er utdannet lærer. Nå jobber hun som pedagogisk leder i en barnehage. Som frivillig, holder hun kurset «Samfunn på norsk». Slik får hun bruke sin undervisningskompetanse. Silvana kjenner til problemene innvandrerkvinner kommer til Stella med og kan hjelpe dem med sin erfaring.

Mirjam Mellema (25) var først frivillig som flyktningguide i Røde Kors da hun bodde i Trondheim. Som stipendiat i helsevitenskap er hun også interessert i integreringsarbeid. På Stella holder hun kurset «Nyheter på norsk». Hun har reist mye og ønsker å oppleve noe av det mangfoldet hun møtt på sine reiser her i Oslo. På Stella får kvinner tillit til at ting skal ordne seg, mener Mirjam.

– Her prater ingen sitt morsmål og det er ikke viktig hvilket land man kommer fra. Vi er alle likestilte, sier hun.

FAKTA:
STELLA – RØDE KORS KVINNESENTER

Senteret ble åpnet i 2012 og er drevet av frivillige. Mødre i sårbare livssituasjoner er prioritert, for å motarbeide økende barnefattigdom og forskjeller i Oslo. I dag tilbyr en åpen møteplass og rundt 30 kurs og aktiviteter, som du kan lese mer om her. Alle tilbud er gratis.

Stella har åpent kl. 12-17 på hverdager. Senteret tilbyr møteplassen Åpent hus, der man kan lære mer norsk; få informasjon og praktisk hjelp; delta på dropp inn-aktiviteter som norsk samtalegruppe, dans, yoga og syverksted; melde seg på Stellas kurs; ta en kopp kaffe og lese dagens avis; få hjelp med lekser eller låne en av PCene våre.

Stella trenger stadig flere frivillige, både kvinner og menn. Ønsker du å bidra til bedre integrering av innvandrerkvinner i Oslo, send en melding til [email protected]. Innvandrere som kan norsk oppfordres til å ta kontakt.