Vil regulere arbeidsinnvandring fra EØS-området

Senterpartiets logo.

Senterpartiet vedtok på landsmøtet i helgen at partiet skal arbeide for å gå bort fra fri arbeidsinnvandring til regulert arbeidsinnvandring for å beskytte norsk arbeidsliv mot negative effekter ved dagens innvandring fra EU/EØS-området.

Det er NTB som melder dette. I landsmøtevedtaket heter det: 

Senterpartiet vil regulere arbeidsinnvandring fra EU/EØS-området utenfor Norden for å sikre full sysselsetting og vårt behov for fagfolk for å bygge og drifte landet.

Se hele teksten i vedtaket