«Det er ikke så stor forskjell på islamister og høyreradikale. Muslimer bør beskyttes mot begge deler», skriver Shakeel Rehman
Foto: Javier Zarracina
På lik linje med vestlige høyreradikale, er ultrakonservative muslimer imot et fargerikt samfunn – å beskytte muslimer mot begge deler er en høyst nødvendig reform.

Les andre artikler i serien ‘Reform i islam’

Nødvendig med bevissthet om religiøs åpenhet og tankefeil
Trenger islam reform?
Reformarbeidet i islam lever
Pennens krig er den sterkeste jihad 
Reformønsker er et kjærlighetstegn

 – Islam trenger reform. Det er det ingen tvil om, og det haster. Det beste vi kan gjøre for å få en kjærlighetsfull og inkluderende islam er å beskytte muslimer, både mot radikale muslimer og ytre høyre.  

Beskyttelse mot all radikalisme
Gruppetenkning og intoleranse har hatt en renessanse i den totalitære nyislamismen de siste 100 årene. Muslimske land har blitt mere sekulære, men med ultrakonservative initiativ som Det muslimske brorskap, islamismen i Sør-Asia, Saudi-Arabia og Iran har, haster behovet for reform mer enn tidligere. 

Å peke på koranen som overnaturlig og gudeskapt er manipulering

Å beskytte den muslimske minoriteten i Vesten fra både ikke-muslimsk ytre høyre og muslimsk ytre høyre, herunder islamister, er nødvendig for å hindre fremmedgjøring. En fremmedgjøring som allerede har resultert i flere tusen jihadister og jihadistbruder fra Vesten. 

Vi i Vesten har ikke tatt de islamistiske miljøene på alvor til nå. I dag er det heldigvis en del mer fokus på høyreekstreme og på muslimhat. Dette er viktig med tanke på å beskytte den muslimske minoriteten. Akkurat like viktig som det er å beskytte muslimene fra ekstreme islamister.

Islamnet er symptomet på glemt reform
–Trenger Islam reform?, spør leder i Islamnet,  Fahd Qureshi, i en kronikk i Utrop den 11. februar i år.  

Vi kunne ikke fått et klarere bevis på at islam trenger reform, nettopp når vi hører fra salafistene i Islamnet. Dette er religiøse sjåvinister som ikke står tilbake for nasjonalistiske sjåvinister. Begge er imot et flerkulturelt, fargerikt samfunn.

Fahad Qureshi spør hvorfor Vesten og vestlig livsstil skal være en målestokk for islamsk reform. Her blir både misforståelsen og hva dette handler om tydelig: Forakten for moderne menneskerettigheter og likestillingsverdier. Et sentiment han jo også deler med norske høyreradikale. Deres fiendebilder og retorikk har altså mange fellestrekk, og Islamnet kan sammenlignes med voldelige høyreekstreme fordi de er åpne for dødsstraffer for annerledestenkende. Det skal, i følge Qureshi, først skje i en islamsk stat, selv om han internt preker innføring av dette i hele verden. Jeg viser her til den famøse videoen der han forsvarer dødsstraffene. Glorifisering av en islamsk stat, samt forakt mot Vesten var salafistenes bidrag til at vi fikk mange unge fremmedkrigere. De skaper en fundamentalistisk blind lydighet ved å repetere at koranen og religionen er ufeilbarlig og overnaturlig, og at en islamsk stat er å foretrekke. 

Videre går det i antidemokrati, antifeminisme, sette seg i en konstant offerrolle, skape fremmedgjøring ved å snakke ned det norske samfunnet de unge skal leve i, fokusere på forskjeller mellom grupper istedenfor likheter, og være fiendtlige mot de liberale. Slikt skaper sint, fremmedgjort ungdom. Dette skjer dessverre i flere konservative muslimske miljøer. Det fokuseres mere på ulikheter rundt hva folk spiser, kler seg i og kjønnsforskjeller enn på likeverd og toleranse. 

Reformen: Redd muslimer fra høyreradikale og islamister
Essensielt i reformer er islamkritikk –  så lenge det er ultrakonservative som definerer islam for muslimer. Samtidig er det også vokst frem liberale unge som reagerer på islamistenes kulturelle rasisme. Det er befriende å se dem ta til orde for toleranse og rasjonalitet. Ikke-religiøse i muslimske land øker fortere enn antallet som konverterer til islam. Det skyldes også at de ekstreme, kulturelle rasistiske miljøene, som Islamnet, har sjokkert muslimer, og de ser hvordan religion misbrukes ved å dytte en skaper foran seg. Gudstro er viktig for mange, og de fleste bruker religionen moderat. Islamistene prøver derimot å få makt ved å peke på koranen som overnaturlig og gudeskapt. De fokuserer dog kun på de intolerante versene. Dette er manipulering. Mange lesere av Koranen forstår dog at innholdet ikke er fra noen gud, men er menneskeskapt – menneskeskapt gruppetenkning. Disse leserne ser bort fra de diskriminerende versene som favoriserer troende over andre medmennesker.

Den frie debatten er nøkkelen
Islamister frykter kunnskap om toleranse, rasjonell tenkning og flerkultur, og derfor lukker de debatter ved hjelp av hets og dødsstraff for blasfemi. Det må åpnes for kunnskapsbaserte debatter i muslimske miljøer og land, men grunnet islamistene har mulighetene blitt få. 

Den virkelige blasfemien er det ikke karikaturtegnere og bloggere som begår. Det er de ekstreme islamistene som begår blasfemi ved å presentere et bilde av en skaper som en intolerant mann. Karikaturtegnere tegner tvert imot hvordan islamister som Fahad Qureshi misbruker religion til å oppnå makt. 

Muslimer må reddes fra egne og andres radikalisme. Denne reformen vil gi religionen et stort løft i retning større likeverd og toleranse.