– Kall det klasseproblem, og ikke ghettofisering

– Vi trenger ikke et forbud mot karikaturtegninger, sier lærer og forfatter Assad Nasir. Han mener utspillet fra samfunnsdebattant Muhammed Qasim Ali vil bidra til mer polarisering mellom muslimer og ikke-muslimer.
Foto: Claudio Castello
SV-politiker Assad Nasir blir kraftig provosert over at Sylvi Listhaug (FrP) kaller hjemstedet hans for "ghetto". 

I perioden mellom mellom 2007 og 2017 vokste Oslos befolkning med 63.000. I samme periode var netto utflytting fra Oslo blant dem med norsk bakgrunn på 5 000. Netto økte altså Oslos befolkning med nærmere 70.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn i perioden, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

På Søndre Nordstrand har nesten én av fem med norsk bakgrunn flyttet i perioden 2008-2016. I Groruddalen har mer enn én av ti flyttet i løpet av perioden. På Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo er det stor netto innflytting blant dem med norsk bakgrunn.

Listhaug: – Gettofisering

– Det skjer en «gettofisering» av Oslo. Det er grunn til bekymring for bydelene der etniske nordmenn flytter ut og enda flere innvandrere flytter inn. Disse områdene har allerede store utfordringer og har allerede en høy andel innvandrere, sier Sylvi Listhaug, leder av Frp's innvandringspolitiske utvalg, til Dagbladet.

Listhaug er bekymret for integreringen i bydelene der etniske nordmenn flytter ut i stort antall.

– Dette handler om integrering. Skal du integrere deg, så må du ha noen å integrere deg med. Og i disse områdene blir det færre og færre som har norsk bakgrunn. Det som er faren framover er at vi får miljøer der de som bor der ikke har så mye kontakt med det norske samfunnet, sier Listhaug.

Provosert over Listhaug

– Jeg har bodd hele livet på Furuset, på østkanten, i Groruddalen. Hele livet har jeg blitt fortalt hvor dritt hjemstedet mitt er. Hele livet har jeg hørt at det er innvandrernes skyld. Hele livet har jeg opplevd at politikere vil skåre billige politiske poeng på bekostning av folk som sliter, som har det vanskelig, som ikke har fått muligheter i livet, som hele tiden blir fortalt at de er problemet, skriver Assad Nasir, SV-politiker fra Furuseth i en Facebook-post.

– Ja, det er sosiale problemer, rusproblemer, kriminalitetsproblemer, utfordringer med arbeidsledighet og fattigdom. Men det er et klasseproblem. Og slutt å kalle meg innvandrer eller en med innvandrerbakgrunn! skriver han videre.