Pengedryss over dialogorganisasjoner

Muslimsk Dialognettverk (MDN) får 1 million kroner i ekstra tilskudd. 
Foto: Scanppix
SLT får til sammen 3,875 millioner kroner. Muslimsk Dialognettverk (MDN) får 1 million kroner i ekstra tilskudd.

Kulturminister Lubna Jaffrey har bevilget ti millioner kroner for å motvirke polarisering blant unge til forskjellige organisasjoner.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (SLT) får 1,875 million fra Barne og Likestillingsdepartamentet, i tillegg til 2 millioner kroner fra Kulturdepartamentet. Til sammen får SLT 3,875 millioner kroner.

Muslimsk Dialognettverk (MDN) får 1 million kroner i ekstra tilskudd.

Arshad Jamil, styremedlem og dialogansvarlig i MDN sier til Utrop at de ekstra midlene skal gå til sårbare grupper.

– Vi skal bruke pengene på sårbare grupper som ungdom og seniorer i grasrota slik at de får en bedre juleferie. Dette gjøres i samarbeid med våre moskeer over hele landet. Vi skulle gjerne hatt flere dialogmidler for å kunne fortsette med en del av våre tiltak og starte nye, sier han til Utrop.

I tillegg, sier han at de ønsker å gi matposer til fattighuset og ha fokus på sårbare grupper som faller utenfor.

Sårbar situasjon

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge sier til Utrop at den ene bevilgningen er myntet på sårbare grupper, og skal brukes like før og etter jul. Den andre bevilgningen er ment å styrke den generelle dialogen i Norge, og er en mer langsiktig investering i dialogarbeidet fra regjeringens side.

– Midlene til sårbare grupper er bevilget av regjeringen fordi det er harde tider for mange. Kriger, dyrtid og inflasjon gjør at mange har det vanskelig, og det merker de særlig godt i tiden like før jul. Tros- og livssynssamfunnene i STL driver allerede med veldedig arbeid, og regjeringen ønsker å benytte seg av denne infrastrukturen. Midlene vil bli fordelt til lokale dialoggrupper i STL rundt om i Norge, og de kommer til å ta i bruk midlene slik at de gjør størst mulig nytte i lokalmiljøene, sier Joys til Utrop.

Videre, forteller hun at dialogmidlene vil bli brukt til å styrke og utvide eksisterende tiltak som virker konfliktdempende, samt etablere nye slike tiltak.

– Den nye bevilgningen vil gjøre oss i stand til å ansette en koordinator som vil forsterke satsningen på dialog som involverer unge mennesker fra tros- og livssynssamfunnene.

Pengene kommer, ifølge barne- og familieminister Kjersti Toppe, som et mottiltak mot dyrtida samfunnet er inne i. Ministeren har også ansvaret for regjeringas tros- og livssynspolitikk.

Hun forteller at pengene er en del av ei større pakke til kulturlivet og idretten på til sammen 150 millioner kroner – og at støtta må ses i sammenheng med regjeringas andre tiltak for å skape aktivitetstilbud og møteplasser for barn, unge og barnefamilier.

– Men for meg har det vært viktig at tros- og livssynsfeltet er en del av dette, fordi jeg ser hvor viktige de er, og hvor mye de får utretta. Så det betyr mye for meg, og jeg veit at pengene blir brukt godt, sier hun til Vårt Land.

Bekymret

Bakgrunnen for dialogstøtta er situasjonen som har oppstått i kjølvannet av Hamas’ angrep på Israel og den pågående krigen på Gazastripen.

– Konflikten setter religionsdialogen i Norge under press. Derfor ønsker regjeringa å bevilge penger til ekstra dialogtiltak, forklarer statsråden.

Kulturminister Lubna Jaffrey er bekymret for økende spenninger etter konflikten i Midtøsten, og håper at disse tiltakene vil bidra til å dempe konfliktnivået blant barn og unge i Norge.