– Problematisk oppfordring fra PST

– Unødvendig mistenkeliggjøring av en gruppe mennesker kan føre dem til slutt å gjøre mistenksomme ting. Vi må passe på å ikke mistenkeliggjøre ungdommen inn i ekstreme miljøer, sier Qasim Ali, leder i Minorg.
Politiets sikkerhetstjeneste ønsker tips fra lærere som mistenker at elever vil begå skoleangrep. – Problematisk, sier leder i Minorg, Qasim Ali.

– Vi vil at lærere i skolen skal melde fra til oss eller politiet ved en bekymring. Så vil enten vi eller politiet vurdere denne bekymringen, sier sjefen for kontraterror i PST, Lars Lilleby i podkasten “Skoleangrep- den nye terroren.”

Det er viktig og riktig av PST å gå ut med bekymring rundt høyreekstreme angrepsplaner, men det å involvere lærere på denne måten kan være problematisk, sier Ali.

En lærer kan selvfølgelig se og høre ting og deretter tipse PST, men det er noe de hadde gjort uansett om de fryktet for skoleskyting. Det viktigste her er at lærere ikke går rundt og leker politi på skolen. Vi kan ikke ha kultur av angivere på skolen. Lærere skal og bør være nøytrale tillitspersoner. Vi må også unngå at dette blir misbrukt av de lærerne med makt og fordommer, sier Ali videre. 

Ali påpeker at det kan være ungdommer som er kritiske til krigføringen mot Russland, vaksinering, kritiske til Biden eller NATO, men at slike holdninger ikke bør bli ansett som høyreekstreme og deretter setter unge mennesker i bekymringssamtaler med PST. 

Slikt kan skremme unge folk til å ikke ytre sine meninger. I dag er fokuset på høyreekstreme grupper, og i morgen kan det fort bli fokus på muslimer igjen. Og da kan det være mye som kan oppleves som fremmed og annerledes for en lærer. Bare fordi en ungdom er annerledes, skal ikke vedkommende havne i etterretningstjenesten sine lister.

Unødvendig mistenkeliggjøring av en gruppe mennesker kan føre dem til slutt å gjøre mistenksomme ting. Vi må passe på å ikke mistenkeliggjøre ungdommen inn i ekstreme miljøer, avslutter Ali. 

Får støtte fra forsker

Martin Sjøener er ansatt ved lærerutdanningene på Universitetet i Bergen og på NTNU i Trondheim. I følge ham viser forskningenat de fleste skoleangripere har sendt ut signaler før et angrep, og at disse er mulige for lærere å fange opp. Likevel mener han at skoleansatte bør være forsiktige med å melde fra til politiet.

– Jeg forstår godt at både politi og sikkerhetsfeltet ønsker en sterkere dialog med skolen,  og ansatte i skolen er pålagt å varsle om alvorlige bekymringer, både gjennom forvaltningsloven og gjennom avvergelsesplikten, men her er kanskje problemet at politiet ønsker å få vite om tidlige bekymringer, sier Sjøener til Utdanningsnytt.

– Ansatte i skole har jo som primær oppgave å bygge relasjoner med unge mennesker. Det skjer jo gjennom tillit. Og hva skjer hvis du bryter den tilliten for å rapportere elever til politi eller sikkerhetstjeneste? spør Sjøen.