Frp-topp åpner for å hente IS-krigeres barn

Frps familiepolitiske talsperson Silje Hjemdal tror ikke mødrene som har kommet ut av IS-kontrollerte områder, vil gi fra seg barna frivillig, men åpner for å hente dem til Norge dersom de gjør det.
Foto: Hordaland fylkeskommune
Frps familiepolitiske talsperson Silje Hjemdal åpner for å hente barn fra leire i Syria og Irak, forutsatt at foreldrene samtykker til at barna hentes alene.

Hun tilføyer imidlertid at hun anser det som lite trolig at foreldrene frivillig vil gi fra seg barna til norske myndigheter.

– Regjeringen mener det er best å straffeforfølge de kriminelle i de områdene der forbrytelsene er gjort. Ofrene for IS-krigernes herjinger har rett til å stille disse forbryterne til ansvar. Imidlertid er jeg åpen for å diskutere å hente hjem barn som ikke kan stilles til ansvar for foreldrenes kriminelle handlinger, skriver hun i en epost til NTB.

– Dette forutsetter at foreldre eventuelt samtykker til at barna hentes alene, fortsetter Fremskrittsparti-politikeren.

– Det finnes i dag ingen enkle svar på disse spørsmålene, men jeg vil følge situasjonen og diskusjonene nøye. Det fremstår som helt klart for meg at barnevernet eventuelt må ha en klar rolle i ivaretakelsen og oppfølgingen av barna som eventuelt skulle komme til Norge, mener Hjemdal.

Hun tilføyer at det er lite norske myndigheter kan gjøre dersom foreldrene ikke frivillig vil gi fra seg barna.

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim har tidligere sagt til NRK at det ikke bør være en prioritert oppgave å hente barna. Dersom barna og foreldrene kommer til Norge, skal myndighetene ta vare på barna, mens foreldre som har vært tilsluttet IS, må straffeforfølges, er hans syn.

Leter etter løsninger

Saken om barna av IS-krigere og deres koner splitter regjeringen. Statsminister Erna Solberg (H) har vært lunken til å gå aktivt inn for å hente dem og har vist til praktiske og sikkerhetsmessige utfordringer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekreftet imidlertid mandag at hun jobber aktivt med å finne løsninger og samarbeider tett med tolv europeiske land om dette, ifølge Aftenposten.

Både KrF og Venstre mener myndighetene må prioritere arbeidet med å finne en løsning. KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan mener som Hjemdal at man kan hente ut barn alene, dersom foreldrene samtykker. Dette er en løsning Redd Barna har advart mot.

Tok opp saken med Ropstad

Leder Kristin Ørmen Johnsen (H) i familie- og kulturkomiteen mener regjeringen må jobbe kontinuerlig med å finne en løsning.

– Vi står overfor en helt ny problemstilling. Det er mange barn i verden som vokser opp i flyktningleirer, men ikke norske barn og ikke under disse forholdene, sier hun til NTB.

Hun forteller at regjeringspartienes familiefraksjoner tok opp saken i et møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) for om lag tre uker siden.

– Vi skal være barnas talspersoner, sier hun, men framhever at saken er svært komplisert.

Det blir vanskelig å avklare barnas identitet, og spørsmålet om staten eventuelt har rett til å hente barna, må avklares.

– Det er vanskelig å tenke seg at man kan hente barn fra mødrene, mener Ørmen Johnsen.

– Men det er problematisk at omverdenen skal se på at barn lider. Det er en erkjennelse av at man må gjøre noe. Vi har sett rapporter om de humanitære og sanitære forholdene i leirene. Vi kan ikke sitte stille og se på det. Spørsmålet er hva vi skal gjøre, sier Høyre-politikeren.

(©NTB)