Styrker kampen mot hatkriminalitet

For SV er kampen mot rasisme og diskriminering svært viktig. Dette er penger som vil bidra til mer trygghet, sier sortingsrepresentant for SV, Andreas Sjalg Unneland.
Foto: Pressefoto
SV har fått gjennomslag for er en egen pakke mot hatkriminalitet i i budsjettavtalen med AP og SV.
Forhandlingene om neste års statsbudsjett har pågått siden mandag 13. november, og søndag formiddag varslet regjeringen at de har kommet til enighet med SV.
Regjeringspartiene og SV er enige om en budsjettavtale som blant annet øker minstesatser for en rekke trygdeordninger og innfører gratis SFO for tredje trinn.

– For SV var det avgjørende å få på plass et budsjett som tar grep om de viktigste utfordringene i vår tid – dyrtiden, økonomiske forskjeller og behovet for omstilling for å ta vare på klima og natur, sa SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Barnetrygda skal økes med 2400 kroner i året for barn over seks år. Det skal innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn, studiestøtten skal økes med ti prosent, heter det i avtalen.

I tillegg skal minstesatsene for uføretrygdede, AAP-mottakere og KVP-mottakere økes med 6000 kroner fra 1. juli.

Tar hatkriminalitet på alvor

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) sitter i Justiskomiteen. Av de tingene han og SV har sikret gjennomslag for i budsjettavtalen er en egen pakke mot hatkriminalitet.

Politiets årsrapport om hatkriminalitet for 2022 viser en oppgang på 13 prosent fra året før. Sammenlignet med gjennomsnittet de fire siste årene, er økningen for 2022 på 32 prosent. Politiets nasjonale kompetansemiljø innen hatkriminalitet styrkes med 5 millioner kroner. Dette er et organ som både bistår politiets arbeid med hatkriminalitet og selv behandler saker om hatkriminalitet. Arbeid med LHTBT spørsmål gjennom Rosa kompetanse justis får 1 million kroner.

– Vi har de siste årene sett en økende grad av hatkriminalitet. Dette er kriminalitet som begrenser menneskers frihet og kan skape dype sår som folk bærer hele livet. Derfor er jeg glad for at vi nå styrker kampen mot hatkriminalitet, sier stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) til Utrop.
– For SV er kampen mot rasisme og diskriminering svært viktig. Dette er penger som vil bidra til mer trygghet.

Fakta om budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV

Dette er de viktigste endringene i statsbudsjettet etter at Ap, Sp og SV i helgen ble enige om en avtale (påplussing i kroner i parentes):

* Skatter og avgifter øker med 1,3 milliarder kroner

* Barnetrygden for barn over 6 år økes med 2400 kroner i året (1,9 mrd. kroner)

* Det innføres gratis halvdagsplass på SFO for tredje trinn (880 mill. kroner)

* Studiestøtten økes med 10 prosent fra 1. august 2024. (277 mill. kroner)

* Rekrutteringstilskudd til Helse nord (200 mill. kroner)

* Grønn omstilling (Forskjellige satsinger på omtrent 4 mrd. kroner)

* Frivillig skogvern. (449 mill. kroner)

* Økt låneramme i Husbanken på 5 mrd. kroner.

Forliket mellom Ap, Sp og SV innebærer at utgiftene totalt reduseres med 151 millioner kroner, mens det er gjort omprioriteringer tilsvarende 22 milliarder kroner.