SV om budsjettforhandlingene: – En viktig seier for barna i utvisningssaker

Her er Birgit Oline Kjerstad, flyktningpolitisk talsperson for SV. Partiet sier til Utrop at dette er en viktig seier for barna til foreldrene med utvisningssaker.
Foto: Jo Straube/Sosialistisk Venstreparti
SV har fått gjennomslag for to punkter i budsjettavtalen som påvirker barna i utvisningssaker. Nå skal færre familier splittes.

– Jeg er veldig glad for å meddele at færre barn trenger å være redde for at foreldrene blir kastet ut av Norge.

Det sier Birgit Oline Kjerstad, flyktningpolitisk talsperson for SV, til Utrop.

Etter mye uenigheter om praksisen rundt utvisningssaker av foreldre, er regjeringspartiene og SV enige om to punkter i budsjettavtalen for 2024 hvorav den ene lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen følge opp Baumann-rapportens forslag fra en samlet arbeidsgruppe stod bak i løpet av 2024, om at det for enkelte typer utvisningssaker som omfatter utlendinger med barn i Norge som hovedregel skal ilegges krav til tilleggstid for permanent oppholdstillatelse, istedenfor utvisning.»

To år har gått siden Baumann-utvalget ble nedsatt på oppdrag fra Solberg-regjeringen. I 2022 foreslo de å endre på reglene for foreldre som utvises fra landet, og at det nesten aldri bør velges utvisning av foreldre som har brutt utlendingsloven, på grunn av barnets beste. 

Også Arbeiderpartiet gikk inn for å stoppe praksisen med å utvise foreldre. Det vedtok landsmøtet i mai. Der gikk partiet inn for anbefalingene fra Baumann-rapporten, men regjeringen har vært nokså stille, frem til nå – og nå har også Senterpartiet snudd.

Ifølge Vårt Land, nektet de to regjeringspartiene å gå med på de andre tiltakene i Baumann-rapporten. Men de gikk med på to verbalpunkter.

Nå skal færre foreldre utvises fra landet. Nye regler blir gjeldende fra 2024.

– Støttegrupper og organisasjoner har arbeidet lenge for barnas beste i utvisningssaker. Endelig gjør vi nå som det offentlige utvalget anbefalte og gjør slik at tilleggstid som hovedregel skal være et alternativ til utvisning, sier Kjerstad til Utrop.

Det betyr at en forelder, som har barn i Norge, kan få bli i stedet for å utvises. Personen må deretter vente flere år før permanent oppholdstillatelse kan innvilges.

Press fra SV 

SV fikk også gjennomslag for en ordning som sikrer at flyktninger får fritt rettsråd, at de får dekket de juridiske kostnadene. Det vil kun gjelde for flyktninger som har barn i Norge og som skal utvises etter å ha brutt straffeloven. Justisministeren må innen 1. juli til neste år legge frem et forslag til en slik ordning. 

I mai i år kunne Klassekampen melde at 40 foreldre har blitt kastet ut av landet, i tillegg til 10 foreldre som var utvist på bakgrunn av brudd på straffeloven. Avisen skrev at i 2021 fikk 90 foreldre utvisningsvedtak fra UNE, der noen fortsatt har klager til behandling. Tallet på foreldre som venter på å bli kastet ut av landet kan dermed være høyere.

Høy terskel 

Baumann-utvalget skriver i rapporten fra 2022, at så vidt de er kjent med, «har det så langt ikke blitt fattet vedtak om tilleggstid som alternativ til utvisning i saker som berører barn, verken i UDI og UNE». 

UDIs rundskriv setter terskelen høyt for bruk av tilleggstid, skriver utvalget. Men det kan også være at bestemmelsen er ny.

Justisminister Mehl må nå utforme nye regler

Jon Ole Martinsen, talsmann i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), har ett krav til justisministeren:

– Nå må hun instruere Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om utsatt iverksettelse i alle saker som involverer barn og som vil bli behandlet etter de nye reglene som nå skal komme, sier han til Vårt Land.

Om den instruksen blir gitt, vil det bety at personen kan oppholde seg i Norge frem til saken er vurdert etter de nye reglene.