Saksøkte staten for tapt jomfruhinne

 
En kvinne fra Fredrikstad hevder hun ble undersøkt gynekologisk mot sin vilje og at jomfruhinnen hennes ble ødelagt eller brutt under undersøkelsen. 
0Shares
Latest posts by Eva Holte (see all)

Kvinnen, som nå er i 50-årene fikk et illebefinnende i 2010. Hun ble sendt til gynekologisk undersøkelse. Da hun ikke blødde etter sitt første samleie, gikk hun til søksmål til staten. Kvinnen krevde 10.000 kroner i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning

Det oppstod en mistanke om at hun ikke var jomfru etter hendelsen. Ifølge kvinnens forklaring ble denne mistanken svært problematisk på grunn av kulturen hun kommer fra. Hun hevder at hun ikke er i stand til verken å jobbe eller fullføre skolegang på grunn av hendelsen

Ble ikke trodd

Pasientskadenemnda mener imidlertid det ikke er noe som tyder på at det oppstod skade på jomfruhinnen ved undersøkelsen. I domsavsigelsen blir det lagt vekt på at kvinnen ikke tok opp saken før fire år etter hendelsen. 

“Imidlertid er det på det rene at bare under halvparten av alle kvinner blør ved første gangs samleie. Det er følgelig ikke slik at manglende blødning ved første gangs samleie er ensbetydende med at jomfruhinnen må ha vært brutt før”, konkluderer retten.

Kvinnen tapte saken og må betale over 30.000 kroner i saksomkostninger.

Les mer om kvinnen som saksøkte staten for tapt jomfruhinne og om domsavsigelsen (TV2)