Advokat kritiserer APs nye flyktningpolitikk

Aps Masud Gharahkhani og Migrasjonsutvalget han leder vant frem med sitt syn på innvandringspolitikken under partiets landsmøte sist helg. En ny politikk som kan gi Ap flere stemmer og mulig regjeringsmakt i 2021, ifølge dagens lederartikkel.
Foto: Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiets nye flyktningpolitikk endrer fortståelsen av Norges internasjonale forpliktelser. Det snevrer inn retten til beskyttelse, mener advokatfullmektig.

På Arbeiderpartiets landsmøte i 2019 ble migrasjonsutvalgets utredning enstemmig vedtatt. Partiets nye flyktningpolitikk er nå beskrevet i et dokument uten kildehenvisninger og med flere kontroversielle og udokumenterte påstander om Norges folkerettslige forpliktelser.

Det skriver advokatfullmektig André Møkkelgjerd i et innlegg i Dagbladet.

Videre skriver han: (…) går man gjennom de konkrete forslagene som vil få praktisk betydning for utformingen av politikken, ser partiet ut til å gå inn for å snevre inn retten til beskyttelse, blant annet gjennom å endre forståelsen av hvem som er flyktning etter FNs flyktningkonvensjon.

Se hele innlegget (Dagbladet)