Rapport: En av sju kristne forfulgt på verdensbasis

Sider fra en brent bibel ligger igjen etter et angrep på kristne i Manipur-provinsen i India.
Foto: Åpne Dører
En av sju kristne i verden møter stor grad av forfølgelse og diskriminering for sin tro, ifølge den årlige rapporten fra Open Doors International.

– Norske myndigheter har en berøringsangst for religion. De nedtoner for ofte religiøse sider av konflikter internasjonalt, sier generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører til Kristelig Pressekontor.

Uttalelsen kommer samtidig med at organisasjonen onsdag presenterer sin årlige oversikt over hvordan forfølgelsen av kristne i verden utvikler seg. World Watch List rangerer de 50 verste landene for kristne i leve i, og 2024-utgaven viser at forfølgelsen stadig er hardest hos verdensverstingen Nord-Korea, et land som har toppet listen nesten hvert eneste år siden årtusenskiftet.

Dette er de 50 landene der det ifølge Åpne Dører er vanskeligst å være kristen. I år er alle land på World Watch List i kategoriene «høy» eller «svært høy» grad av kristenforfølgelse.
Foto : Åpne Dører

Verre i Afrika

Men også i andre land og områder øker forfølgelsen. I Afrika sør for Sahara og i deler av India blir det stadig verre. I Afrika skiller særlig Nigeria seg negativt ut. I landet, som er på sjetteplass på lista i år, fant hele 82 prosent av alle drap på kristne i verden sted. Dette er ifølge Åpne Dører i tråd med en flerårig trend for en rekke land i Afrika sør for Sahara.

I regionen har minst 16,2 millioner kristne sett seg tvunget til å flykte som følge av voldsbruk ifølge 2022-tall. I 18 av de 26 landene i regionen ble minst 4.606 kristne drept i fjor. Åpne Dørers analyse er at dette skjer på grunn av et økt antall autokratiske regimer med radikale islamistiske elementer.

Bør utfordre India

World Watch List 2024 viser til at India har hatt en dramatisk økning i vold og forfølgelse av kristne i forkant av valget som skal avholdes senere i år. Antallet kristne som ble drept på grunn av sin tro, gikk opp fra 17 i 2022 til 160 i 2023.

Antallet angrep på kristne menigheter og skoler har gått fra 67 i 2022, til 2.228 i fjor. I 2021 ble 90 kristne hjem angrepet, mens antallet gikk dramatisk opp fra 2022 til 2023. Tallet i 2022 var 180, mens det var hele 5.900 i fjor.

Bildet i India som helhet er komplekst, og det har vært en viss forbedring i trosfriheten i noen regioner, men samtidig en forverring i andre. Verst har volden vært i delstaten Manipur i det nordøstlige India. Her har kirker, kristne skoler og kristnes hjem vært utsatt for angrep.

I desember gikk Stefanusalliansen ut mot det de kalte taushet om vold mot kristne fra den norske utviklingsministeren under et nylig besøk til India. Generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører sier seg enig i kritikken.

– Vi har savnet at norske myndigheter på en tydeligere måte tar opp trosfrihet i samtaler med indiske myndigheter, sier han til KPK.

Videre viser han til det skriftlige svaret fra tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (A) av 30. august i fjor til stortingsrepresentant Dag-Inge Ulstein (KrF) angående den vanskelige situasjonen for religiøse minoriteter i India: «Vil Norge konfrontere India med undertrykkingen av religiøse minoriteter i landet og den ytterliggående hindunasjonalismen som særlig drives fram av regjeringspartiet BJP…»

Utenriksministeren svarte blant annet: «India valgte i juli ny president fra en av landets minoriteter. Indias høyesterett er også aktiv for å sikre at religionsfriheten opprettholdes. Det er dermed også tegn som viser at India tar sine forpliktelser innen tros- og livssynsfrihet på alvor.»

Askeland kommenterer dette slik:

– India er en voksende stormakt med veldig god økonomisk utvikling og vekst, så vi forstår ønsket om å være på godfot med landet. Men samtidig med at man bygger bro til India, ønsker vi at Norge tar seg bryet med å utfordre dem til å bli flinkere på trosfrihet.