Nesten ingen tilsyn i renholdsbransjen

Flere innvandrerkvinner ut i jobb: 30 nye millioner skal gis til jobbintegreringsprosjekter, viser tall fra det nye statsbudsjettet
Renholdsbransjen har vært preget av sosial dumping, uverdige arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet. Forbundssekretær Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund er sterkt bekymret over at antall tilsyn fra Arbeidstilsynet i renholdsbransjen har stupt.

I første kvartal i år har Arbeidstilsynet utført bare fem grundige tilsyn i renholdsbransjen. Til sammenligning utførte tilsynet 119 slike tilsyn i fjor. I 2014 og 2015 var tallet for hele året over 300 tilsyn.

– Dette er svært alvorlig og kan gjøre at tiår med arbeid for å gjøre bransjen seriøs, er bortkastet, sier Brede Edvardsen forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Arbeidsmandsforbundet organiserer ansatte i renholdsbedriftene.

Et viktig middel for å skape orden i bransjen har vært å allmenngjøre tariffavtalen. Allmenngjøring innebærer at det blir innført en minstelønn i bransjen, basert på lønnsnivået i tariffavtalen, skriver Frifagbevegelse.

– Skrekkscenariet er at hvis ikke Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, kan det undergrave hele allmenngjøringsordningen, sier Edvardsen.

Les også: Utenlandske renholdere sliter psykisk

For at det skal fattes vedtak om allmenngjøring må det dokumenteres «at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre arbeid på vilkår som samlet sett er dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje».

– Vi bruker blant annet dokumentasjon fra Arbeidstilsynet for å dokumentere sosial dumping. Hvis ikke Arbeidstilsynet gjennomfører kontroller har vi mindre dokumentasjon å legge fram, sier Edvardsen.

– Arbeidstilsynet har noen nærings- og temasatsinger vi prioriterer. Disse kan variere fra år til år, etter hvor risikoen er størst. Det er sånn vi jobber, sier juridisk direktør i Arbeidstilsynet Gry Singsaas til FriFagbevegelse.

– Vi har satsing i en periode og så går vi over på et annet område. Det betyr likevel ikke at vi har droppet tilsyn i renhold. Vi går fortsatt på tilsyn som følge av tips, og vi gjennomfører tilsyn per post med renholdsbedrifter som ikke er godkjente. Satsingen på renhold er over akkurat nå. Men nå satser vi på andre bransjer og tema, for å kunne nå de mest risikoutsatte av de rundt over alle 250 000 bedriftene, sier Singsaas.