Hvilken religion skal Navarsetes lovforslag tjene?

0Shares

Høybråten varsler at KrF neppe vil støtte lovforslaget om å innføre
straff for ytringer som krenker «religiøse følelser»i
rasismeparagrafen.

– Det er ingen tvil om at innslaget av muslimer i det norske samfunnet,
og striden om Muhammed-karikaturene, har gjort denne saken aktualisert.
Kristen-Norge er imot blasfemi, men roper ikke på noe lovvern. Det er
på grunn av at vi har et mer flerkulturelt samfunn, og religioner som
er mer følsomme for denne type ytringer enn det kristne trossamfunn, at
denne loven er blitt foreslått, sier Høybråten til VG.

Navarsete er overrasket over utspillet fra Høybråten.

– Dette handler ikke om å verne islam. Dette handler om at det skal
være et vern mot de groveste tilfeller av gudsbespottelse, sier hun.