Ni av ti aktive muslimer stemmer på venstresiden

Venstresidens partier gjør det sterkt blant ikke-vestlige innvandrere, særlig blant aktive muslimer, viser nye tall fra SSB.
Foto: phgaillard2001
Arbeiderpartiet dominerer blant ikke-europeiske innvandrere. I 2017 tok partiet seksav ti stemmer i denne sterkt voksende velgergruppen.

Venstresidens partier tar hele 90 prosent av aktive muslimer og 82 prosent av de lite aktive, melder Minervanett.

Tallene er offentliggjort i en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), basert på velgerundersøkelsene til Institutt for samfunnsforskning. Temaet for undersøkelsen er innvandreres valgadferd ved Stortingsvalget i 2017.

I tillegg til den vanlige velgerundersøkelsen, er det gjort en egen undersøkelse blant innvandrere for å få et tilstrekkelig statistisk grunnlag. Antall respondenter med slik bakgrunn er omkring 6500.

Tallene viste også at ved forrige stortingsvalg hadde sju prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn, hvorav omtrent ett prosentpoeng er etterkommere, ifølge rapporten.

Ap sterk blant muslimer

Arbeiderpartiet fortsetter, på tross av et dårlig valg i 2017, å dominere blant dem som kommer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. Denne gangen med 59 prosent av stemmene, ifølge Minervanett.

I perioden 2011-17 har partiet ligget mellom 54 og 61 prosent i denne gruppen. Arbeiderpartiet gjør det særlig skarpt blant pakistanere, med 71 prosent, men også blant gruppene som har vokst sterkt de senere år, som somaliere (68 prosent), irakere (67 prosent) og afghanere (79 prosent).

SV og Rødt er også overrepresentert, med henholdsvis 4 og 9 prosentpoeng. Rødt gjør det særlig sterkt blant iranere, irakere og tyrkere, SV særlig bra blant somaliere, iranere og bosniere.

Les hele saken på Minervanett