Vil lette snøscooter-tilgang for utenlandske sesongarbeidere

Samferdselsmyndighetene vil gjøre det lettere for utenlandske statsborgere å føre snøscootere i Norge. Lovforslaget kan gagne blant andre sesongarbeidere (illustrasjonsbilde)
Foto: Unsplash/Zab Consulting
– Det bør bli enklere for personer som ikke bor i Norge å få førerrett for snøscooter i Norge, sier statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet.

Ifølge Samferdselsdepartementet kom Skjervold med uttalelsen i forbindelse med at Vegdirektoratet sender ut et høringsforslag om å gi nasjonal førerrett for snøscooter (klasse S) til personer uten fast bopel i Norge.

Ifølge departementet må personenene dette angår gjennomføre opplæring og bestå prøve etter norske krav. 

Endringene kan gjøre det enklere for norske foretak å benytte utenlandske arbeidere i sesongarbeid innen turistnæringen. 

Etter gjeldende regler er det krav om fast bopel i Norge for å gi slik førerrett. Dette kravet har skapt hindringer for arbeidere i sesongnæringer innen turisme, hvor en naturlig del av jobben er kjøring med snøscooter, og som kommer fra land uten opplæring i bruk av snøscooter.

Les mer om høringen på vegvesen.no.