Flere asiatiske og afrikanske menn i kvinneyrker

Stadig flere menn med bakgrunn i Asia og Afrika jobber i omsorgssektoren.
Foto: Unsplash/Dariusz Czapski
Blant menn som jobber i kvinnedominerte yrker, er de fleste fra Asia og Afrika. 
0Shares

Yrkene det er snakk om, er innenfor renhold og pleie og omsorg. Mannlige innvanderer fra blant annet Afrika og Asia skiller seg ut med en andel av 25 prosent i disse yrkene, viser nye tall fra SSB.

Tallene er hentet fra registerbasert sysselsetting blant innvandrere i SSBs tallbank.

Til sammenligning er andelen menn fra EØS-land og den øvrige majoriteten på rundt 10 prosent. SSB definerer et kvinnedominert yrke som et hvor andelen kvinner er på minst 70 prosent.

Særlig yrker som renhold og omsorgsarbeid har en høy andel av asiatiske og afrikanske menn. viser statistikkene.

– For dem uten særlig utdanning vil man i enda større grad ha begrensede yrkesvalg. I tillegg har de møtt sterk konkurranse fra arbeidsinnvandrere i typiske mannsdominerte yrker innen bygge- og anleggsvirksomhet, skriver SSB.