ALI er et morsomt ord

Skolen trenger mange flere lærere med innvandrerbakgrunn, mener lederskribenten (illustrasjonsbilde).
Ram Gupta
Latest posts by Ram Gupta (see all)

ALI er et morsomt ord med dobbel betydning.

For det første er det et typisk navn på en tenkt innvandrer. For andre viser det til tre yrker hvor Ali typisk søker seg: Ali og hans søstre blir advokater, leger og ingeniører.

L står for lege. Men hvorfor ikke Lærer? Det spørs om vi har alle svarene på det spørsmålet.

Mindre enn syv prosent

Det vi vet, er at knappe syv prosent av lærerne på grunnskole og videregående har innvandrerbakgrunn, ifølge en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå. Det er opplagt at vi må gjøre noe med det.

Elever med innvandrerbakgrunn er blant de raskest voksende gruppene i norsk skole. Siden 2000 har gruppens andel av norske elever mer enn fordoblet seg, og utgjør omkring 15 prosent. Når vi vet at skolen er en av de viktigste arenaene for integrering av immigranter og deres barn, vil det å få flere lærere med innvandrerbakgrunn være noe av det beste vi kan gjøre for å inkludere landets innvandrerelever i skolefellesskapet og senere i utdanningssamfunnet.

Fordelene med innvandrerbakgrunn

Det er mange pedagogiske fordeler ved å ha lærere med samme bakgrunn som elevene, enten det gjelder kjønn eller opphav. Å ha lærere med minoritetsbakgrunn som kan være rollemodeller har uvurderlig betydning, både i kontakten med elevene og med foreldrene.

Innvandrerbakgrunnen er potensielt et av de kraftigste verktøyene læreren har for å etablere en god relasjon med innvandrerelever. Mer enn nesten noe annet i skolen, er det lærerens evne på dette området som sterkest fremmer læring, ifølge forskning.

Og vi tar med at en amerikansk studie, omtalt i New York Times, antyder at effekten av å ha lærere med samme etniske bakgrunn som elevene er størst på gutter. 

Hva kan vi gjøre?

Hva kan vi gjøre for få flere med innvandrerbakgrunn til å bli lærere? Lærestedene kan gjøre en god del.

De kan bli flinkere til å bruke innvandrere som rollemodeller i rekrutteringsarbeid. De kan være tilstede og synlige på store arrangementer som samler mange innvandrere. I Oslo-området er det ingen mangel på slike.

Det er også viktig å kommunisere at å være lærer er et trygt og respektert yrke – uansett fagområde. Mange innvandrere vil være mottakelige for et budskap om at lærerveien fører til sosial mobilitet og sosial status.

Lokalt rundt i landet finnes det noen læresteder som gjør en god jobb med rekruttering. Men hver for seg og alene er det begrenset hva enkeltinstitusjoner kan utrette. Lønn kan de i hvert fall ikke gjøre noe med.

På de utdanningsinstitusjonene som har lærerutdanning, er lederne heldigvis enige om at noe må gjøres. Men hvis det virkelig skal monne, trenger de støtte fra en overordnet nasjonal plan med skikkelig finansiering. Noe slikt finnes ikke – foreløpig.

På trappene

Derfor er det flott at et slikt arbeid så smått er på trappene hos Universitets- og høgskolerådet (UHR).

I løpet av høsten får utdannings-Norge servert et forslag til nasjonal strategi for rekruttering til læreryrket, og som tar inn spørsmålet om lærere med innvandrerbakgrunn. Forslaget skal selvsagt veies og diskuteres, og så får vi se hva strategien lander på til slutt. Kan vi se for oss at det blir frasparket til en ordentlig rekrutteringsdugnad?

Men før vi kommer så langt, må vi vite mer om hvorfor innvandrere velger ALI og ikke Lærer. Her trenger vi mer kunnskap.