Jobbsøker ville ikke håndhilse – ble ikke diskriminert av Posten

 

I august i fjor avlyste en kvinnelig leder ved Postens Østlandsterminal en jobbsamtale fordi mannen hun skulle møte opplyste om at han ikke håndhilser på kvinner.

I en SMS-utveksling skrev mannen at han «grunnet religiøse respekt ritualer» kun ville håndhilse verbalt. Det fikk lederen til å avlyse det planlagt møtet, og skrev at det var «uaktuelt» å «ha ansatte med slike holdninger».

Med to mot én stemme har diskrimineringsnemnda nå konkludert med at klageren ikke ble diskriminert på grunn av religion.

Delt i synet

I klagen til Diskrimineringsnemnda fremhever mannen at han ikke fikk forklart seg nærmere om sin praksis fordi møtet ble avlyst. Mannen mener også avlysningen av møtet var basert på fordommer, og en oppfatning om at praksisen er et uttrykk for negativt kvinnesyn.

Ifølge Posten følte den kvinnelige lederen seg «umiddelbart diskriminert» da hun rett før møtet fikk beskjed om håndhilse-praksisen. Posten fremholder også at på bakgrunn av likebehandling, kan ikke ansatte i arbeidstiden unnlate å håndhilse på det annet kjønn av religiøse grunner.

Flertallet i nemnda mener Postens krav om håndhilsing er et rimelig og forholdsmessig krav, og at klagers religionsfrihet dermed må vike i en interesseavveining med ønsket om å ivareta likebehandling mellom kjønnene.

Mindretallet mener imidlertid at Posten ikke burde ha avfeid klageren da han ønsket å forklare seg om sin religiøse overbevisning, og at klagerens praksis verken ville gått ut over arbeidsoppgavene eller arbeidsforholdet i praksis.

– Et vernet uttrykk

Dette er tredje gang Diskrimineringsnemnda har behandlet saker der en muslimsk mann har nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger.

De to første sakene ble behandlet i 2018, og omhandlet en lærer i 40-årene som klaget inn både Ekeberg skole i Oslo og Nav. Skolen ble klaget inn fordi de ikke ville fornye mannens vikariat, mens Nav ble klaget inn etter at han fikk avslag på søknaden om sosialstøtte fordi han hadde takket nei til annet arbeid.

Nemnda konkluderte med at Oslo kommune ikke hadde diskriminert mannen på grunn av religion, mens Nav hadde opptrådt diskriminerende.

(©NTB)