Ærespris til kampen mot kjønnslemlestelse

De fire jentene Kadra Noor, Saynab Mohamud, Nadia og Jeanette mottar i ettermiddag Annette Thommessens Minnefonds Hederspris 2003 for sin kamp mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

– Jentene har ikke bare med ord tatt avstand fra disse tradisjonene, men også gjort noe i praksis for å minske det, heter det i minnefondets begrunnelse.

– Dette er helt fantastisk og veldig viktig. Det viser at arbeidet vi gjør blir lagt merke til og ikke er bortkastet, og det sender signaler til andre i samme situasjon om at det nytter å gjøre noe, sier Saynab Mohamud til NTB.

Sammen med Kadra Noor sto hun fram i TV 2s «Rikets tilstand» i 2000, og satte søkelyset på kjønnslemlestelse.

Etter det ble de begge engasjert av Barne- og familiedepartementet til å lede informasjonsprosjektet SI NEI på Gardermoen og i skolene.

Æresprisen er blitt delt ut to ganger tidligere, til Vålerenga mot rasisme og biskop Gunnar Stålsett.