Flest innvandrere begår ran

0Shares

Når det gjelder ran er det særlig i aldersgruppen 16-19 år og 20-29 som peker seg ut.

37 prosent av de som er anmeldt for ran er gjerningsmenn med norsk bakgrunn, 24,8 prosent er fra Afrika, 24,6 prosent er fra Asia, 9,2 prosent er fra Midtøsten og 3,7 prosent fra resten av Europa, skriver Aftenposten.

Når det gjelder vold er 51 prosent av de gjerningsmennene som er anmeldt av norsk opprinnelse, 11 prosent fra Afrika, 16 prosent fra Asia, 11 prosent fra Midtøsten og 7 prosent fra Europa. Men også i dette materialet er det en overrepresentasjon av gjerningsmenn fra ikke-vestlige land., viser tall for 1. halvår i fjor.

Andelen av ran og vold fordelt på etnisk bakgrunn varierer litt fra år til år. Enkelte år går andelen av ikke-vestlige gjerningsmenn som er anmeldt ned, mens andre år øker den. I sum ligger den i Oslo relativt stabilt sett over tid.