Nytt undervisningstilbud for tolker

0Shares

Undervisningen er organisert som deltidsstudier over ett år, og blir gitt som en kombinasjon av samlinger og internettbasert fjernundervisning. Studiet er kompetansegivende (30 studiepoeng). Studenter uten studiekompetanse kan bli tatt opp etter en realkompetansevurdering.

Undervisningen blir gjennomført fra september 2003 til desember 2004, og foregår ved fire undervisningsinstitusjoner: Universitetet i Bergen med desentraliserte samlinger i Tromsø, Universitetet i Oslo med desentraliserte samlinger på Sør-Vestlandet, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Telemark. Universitetet i Bergen starter med sitt opplegg fra høsten 2003. Fra januar 2004 vil de tre andre institusjonene starte med sine tilbud.

Studiet dekker områdene tolketeknikk, tolkeetikk og terminologi og vil gi innføring i tolking innen blant annet helse- og sosialsektoren, politi og rettsvesen, samt asylintervju. Det blir ulike tilbud på de ulike undervisningsinstitusjonene når det gjelder tolkespråk. I tillegg vil det bli gitt et undervisningstilbud til 20 tolkelærerstudenter ved Høgskolen i Telemark.

Det er ingen studieavgift, men studenter som blir tatt opp til studiet, må betale semesteravgift.

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakte de forskjellige undervisningsstedene direkte.

Universitetet i Bergen
Oppstart: September 2003.
For mer informasjon: Det historisk- filosofiske fakultet, UiB
Tlf. 55589380/9375,
faks: 55589383,
E-post: [email protected]
Nettadresse: http://www.hf.uib.no/tolkeutd/
Søknadsskjema:
http://www.hf.uib.no/tolkeutd/soknadsskjemaTolk.doc (i Word format)
http://www.hf.uib.no/tolkeutd/soknadsskjemaTolk.pdf (i pdf-format)

Universitetet i Oslo
Oppstart: Januar 2004.
For mer informasjon: Institutt for lingvistiske fag, Det historisk-filosofiske fakultet, UiO
Tlf. 22854348/7634
Faks: 22 85 69 19
E-post: [email protected]
Nettadresse: http://www.hf.uio.no/ilf/

Høgskolen i Telemark
Oppstart: Januar 2004.
For mer informasjon:
Tlf. 35 57 54 43
Faks: 35 57 54 01
E-post: [email protected]
Nettadresse: http://www.hit.no/evu/

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Oppstart: Januar 2004.
For mer informasjon: Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
Tlf. 73 55 98 50
Faks: 73 55 98 51
E-post: [email protected]
Nettadresse: www.alt.hist.no