Ønsker samelue i politiet

0Shares

 
Foto : Faksimile fra Finnmarken
Faksimile fra Finnmarken

Facebook-gruppa ble opprinnelig opprettet som en spøk av Jan Øystein Andresen.

Mange av de som har blitt med i gruppa har imidlertid markert
standpunktet sitt tydelig, og levner liten tvil om at de ønsker samelua
som en del av politiuniformen.

– Det skulle bare mangle at samer ikke skal få bruke sine tradisjonelle
hodeplagg. Ingen rasisme, takk, skriver et av medlemmene i gruppa.

Tvilende
– Jeg stiller meg tvilende til om dette egentlig er et reelt krav,
eller et litt humoristisk innspill til debatten om bruken av hijab i
politiet, sier politisk rådgiver Bjarne Store Jakobsen i Sametinget.

– At polititjenestemenn kan få lov å bruke samelue, er på prinsipielt
grunnlag et like legitimt krav som at de skal få bruke hijab. Men jeg
er likevel undrende til om man skal ta kravet alvorlig, og tviler på at
dette er et krav samiske politifolk vil stille, humrer Store Jakobsen til Finnmarken.