– Feigt ikke å ta stilling

Usman Rana, Akhtar Chaudhry og Khalid Mahmood velger i Utrops ringerunde ikke å ta avstand fra den delen av islam som ikke aksepterer homofil praksis. – Feigt, mener Håkon Haugli, leder i Arbeiderpartiets homonettverk.

Haugli sier seg skuffet
over enkelte av holdningene som er kommet frem etter ringerunden. Han er klar på at enhver har rett til å mene og si hva han
eller hun vil om homofili. Samtidig synes han det er helt uakseptabelt
og uforståelig når enkelte norske muslimer ikke tar avstand fra
“vedtatt” tankegods .

– Uansett hvor i verden det skjer, og uansett om det begrunnes i
teologi, er drap på homofile uakseptabelt.
Når Islamsk Råd Norge valgte å søke råd hos en ekstremist som lederen
for Europas fatwaråd, Yusuf al- Qaradawi, i et spørsmål som umiddelbart
burde vært besvart med et klart ja, bidrar de til å øke skepsisen mot
muslimer i Norge.

Haugli berømmer også enkelte profilerte norske muslimer for å ha tatt
en tydelig og positiv standpunkt i debatten. Likevel registrerer han at
en del andre ikke ønsker å delta eller velger å ikke ta stilling i
vanskelige spørsmål.

– Jeg synes det er feigt, sier han.

Felles fordømming

Karen Pinholt, som er leder i LLH,
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er
ikke overrasket over Utrops funn. Hun mener
moderate norske muslimers standpunkt når det gjelder homofili ligner på
konservative kristne nordmenns syn.

– Felles for disse to grupper er at de er like i sin fordømmelse av
homofil praksis. Å forvente noe annet ville være i overkant
optimistisk, mener Pinholt.

Hun syntes det var betryggende å lese at folk tok avstand fra
dødsstraff, noe som igjen har å gjøre med at islam er såpass åpen for
ulike tolkninger. I likhet med Haugli er hun også kritisk til håndteringen  av saken i Islamsk
Råd Norge, som hun mener har påvirket veldig mange
i norsk-muslimske miljøer til å negative holdninger om
ikke-heterofile.

– Jeg kan rett og slett ikke fatte at folk ikke kan ta avstand fra et
såpass grovt brudd på folks grunnleggende rettigheter, og skulle mer
enn gjerne sett at flere norske muslimer kunne innse at folk kan være
forskjellige. For eksempel at man kan være både troende og homo
samtidig.

FAKTA

Homofil og islam

• Koranen oppfordrer til seksuell aktivitet helst innenfor et heterofilt
ekteskap, og tradisjonelle skoler – både blant shia- og sunnimuslimer – fordømmer seksuelle aktiviteter mellom to personer av samme kjønn.

• Sex mellom to personer av samme kjønn kan straffes med døden i blant annet Iran, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan og Yemen. Iran har siden 1979
henrettet 4000 personer, og homofile blir tvunget til å gjennomgå
kjønnsskifteoperasjoner, siden homofili sees på som en fysisk og psykisk lidelse som har sitt grunnlag i transkjønnethet. Sekulære majoritetsmuslimske land som Tyrkia,
Bosnia-Hercegovina, Indonesia og Tadsjikistan har avkriminalisert homofili.

• Grupper som den svært liberale Al-Fatiha Foundation mener Koranen kan tolkes i retning av at man skal akseptere homoseksuell
kjærlighet, og at det er først og fremst homoseksuell voldtekt, og ikke
praksis, som skal fordømmes.

• 
Flere menneskerettighetsgrupper, for eksempel Human Rights Watch
og Amnesty International fordømmer lover som kriminaliserer
homofilt samliv mellom voksne. Siden 1994 har også FNs
menneskerettighetskomité vedtatt at slike lover går imot både
menneskerettighetserklæringen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Her har imidlertid
flere majoritetsmuslimske land gitt uttrykk for at man skal beholde
slike lover “for å opprettholde tradisjonell moral”. Kun Libanon i denne gruppen har en legaliseringsdebatt.

(Kilde: wikipedia.org)