– Norge henger etter i Hijabdebatten

0Shares

Det har været sterke reaksjonene
de siste dagene som gjør at justisministeren åpner for
«debatt og innspill for å få et best mulig
faktagrunnlag for det vedtaket som skal fattes».

Splittelse i Regjeringen

I følge VG bekrefter flere sentrale kilder i
Arbeiderpartiet at statsministeren er positivt til forslaget.
Samtidig er flere andre sentrale personer i partiet sterkt imot
forslaget. Det gjelder ikke minst helseminister Bjarne Håkon
Hanssen, tidligere integreringsstatsråd for regjeringen.
Statssekretær Liebe Rieber-Mohn, som har et særlig ansvar
for innvandring og integrering, er også sterkt kritisk, skriver
VG.

Ifølge avisa uttrykte dessuten to medlemmer av Aps
justisfraksjon før jul at de var imot hijabbruk i politiet.

I tillegg til skepsisen i Ap, er SV-toppene Olav Gunnar Ballo og
Karin Andersen også motstandere av Politidirektoratets og
justisminister Knut Storbergets forslag. Ballo mener hijab er
kvinneundertrykkende.

Men selv om forslaget nå er stoppet, kan det likevel bli
gjennomført etter en grundigere diskusjon, ifølge
Ap-kilder. (©NTB)

Først blasfemi-, så hijabdebatt.

Etter den massive oppmerksomheten og kritikken mot forslaget om
utvidelsen av blasfemiparagrafen, er forslaget lagt dødt. I løpet av de to forrige ukene når saken var
diskutert, ble det opprettet et nettopprop mot forslaget,noe som
førte til at forslaget ble trukket.

Human Rights Service (HRS) har også opprettet et opprop mot hijab-forslaget.


Oppropet er signert av 12 kjente personer. Forfatterne Ingvar
Ambjørnsen, Anne B. Ragde og Unni Lindell er blant dem som har
undertegnet.


Ambjørnsen gjør det klart at han sjelden deltar i slike
opprop. Han var ikke i tvil om at dette var en anledning for å
gjøre et unntak:

– Nå var jeg akkurat i media i
forbindelse med blasfemisaken, som jeg mener henger sammen med dette.
Jeg er ikke fanatiker på noen som helst måte når
det gjelder bruk av hijab, men bruk til politiuniformer er helt
vanvittig. (NTB)