UDI og kommune-Norge roser hverandre

0Shares

43 nye asylmottak i 2008 viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) og kommune-Norge klarte å håndtere den utfordrende situasjonen økningen i asylankomstene førte med seg, melder UDI.

– Samtidig er det viktig å huske at jobben ikke er gjort – vi trenger flere mottaksplasser også i 2009, understreket Børresen.

UDI vurderer i disse dager tilbudene som kom inn etter den siste utlysningsrunden om nye mottaksplasser. Det er behov for mellom 2 000 og 2 500 plasser de nærmeste månedene.

Viktig konferanse

Representanter fra nærmere 80 kommuner var til stede ved ”Kommunekonferanse om mottak og bosetting” arrangert av Kommunenes Sentralforbund (KS) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Formålet med konferansen var å diskutere hvordan staten, KS og kommunene i felleskap kan løse utfordringene økningen i asylankomstene i 2008 fører med seg.

– For oss har denne konferansen gitt nyttige innspill i det videre arbeidet. Det var spesielt hyggelig at UDI fikk ros fra flere kommuner etter at vi nå har lagt om rutinene for informasjon om mottaksopprettelse, avslutter direktør Ida Børresen.