Om asylsøkere

0Shares

2001 søkte 14 782 personer om asyl, og 4328 personer fikk oppholdstillatelse. I tillegg kom 1270 personer som overføringsflyktninger i samarbeid med FNs Høykommissær for flyktninger. 12 095 personer fikk innvilget familiegjenforening. I 2001 var det totalt 17 693 personer som fikk opphold i Norge.

I 2002 søkte 17 480 personer om asyl i Norge. 3290 personer fikk oppholdstillatelse, i tillegg kom 1216 personer som overføringsflyktninger. 14 200 personer fikk innvilget familiegjenforening. Totalt 18 706 personer fikk opphold i Norge i 2002.

36 399 personer har fått opphold i Norge de to siste årene.

Over 50 norske kommuner har sagt nei til å ta imot flere innvandrere. I tillegg er det mange som bare tar imot en brøkdel av det antallet de sentrale myndighetene ber dem om å ta imot.