Politibetjent sparket etter sex-anklager

0Shares

Den kvinnelige asylsøkeren fra Latvia tok opp samtaler med politibetjenten på bånd, og gikk til Kripos med samtaler som skal ha dreid seg om sex, skriver VG.

I avhør med SEFO har politibetjenten fremlagt erklæringer fra psykolog og lege på at han er blitt syk av for mye overtidsarbeid, i en slik grad at han ikke lenger kunne skille mellom arbeid og fritid.

Sex ble en slags rus som han søkte tilflukt i, og han fikk svekket vurderingsevne, fremgår det blant annet av psykologerklæringen.

Overfor VG understreker han at de seksuelle forholdene var frivillig fra kvinnenes side, og at det ikke hadde noen innvirkning på jobben han gjorde – med å iverksette uttransportering av asylsøkere som har fått negative vedtak.