Solberg vil effektivisere asylbehandlingen

0Shares

Kommunalminister Erna Solberg presenterer tirsdag en tiltakspakke som har til hensikt å få til en kraftig nedgang i antall asylsøkere. I løpet av to-tre år er målet å komme langt ned mot en halvering, i følge Aftenposten.

Her er de viktigste tiltakene:

Hurtigmottak med utsendelse innen 48 timer skal være på plass i begynnelsen av neste år. Asylsøkere med åpenbart grunnløse søknader skal sendes ut hurtig. Lokalisering av hurtigmottak vil være mellom Oslo og Gardermoen slik at veien til hovedflyplassen er kortest mulig. Nedlagte militærleire, som Trandum, er svært aktuelle.

I statsbudsjettet får politiet en god del mer penger for å få fart i uttransporteringen. Nå er det 2000 personer med avslag som sitter i mottak og venter på uttransport. Realiteten er at en stor del av dem som skal ut, ikke trenger politieskorte. De trenger, enkelt sagt, bare “en dytt bak” og kan ledsages av pensjonerte politifolk eller folk uten politifaglig utdannelse.

*Kutte saksbehandlingstiden, spesielt for asylsøkere som åpenbart ikke har beskyttelsesbehov.

*Nekte personer med endelig avslag å bo i asylmottak.

*Fjerne lommepenger til asylsøkere i transittfasen.

*Personer som motarbeider forsøk på at deres identitet blir klargjort overlates til politiet.

*Få flere til å forlate asylmottak og returnere til hjemlandet frivillig.

*Vurdere beskyttelsesbehovet for flere grupper som søker opphold i Norge. Det er allerede besluttet stans i behandlingen av søknader fra somaliere.

*Informasjonskampanjer i aktuelle land for å få folk til å skjønne at de ikke vil få opphold i Norge.

*Raskere integrering og bosetting i kommunene av dem som får opphold.